Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.09.2022 30 września 2022

Wrocław w międzynarodowym projekcie dot. dekarbonizacji zasobów budowlanych

Stworzyć ambitne krajowe strategie dekarbonizacji istniejących zasobów budowlanych, a tym samym zmniejszyć ilość zużywanej energii oraz ograniczyć negatywny wpływ na środowisko naturalne - taki jest właśnie cel projektu, do którego dołączył Wrocław.

   Powrót       29 maja 2019       Planowanie przestrzenne   

Koalicja ośmiu europejskich miast - w tym jedno z Polski – zobowiązała się do całkowitej dekarbonizacji swoich istniejących zasobów budowlanych do 2050 r. Wrocław, bo o tym mieście mowa, przystąpił do projektu Build Upon2. Przyjęte przez stolicę Dolnego Śląska zobowiązanie zainicjowane zostało przez World Green Building Council (WGBC). Partnerem programu jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), Buildings Performance Institute Europe (BPIE) oraz sieć miast sojuszu klimatycznego (Climate Alliance). Prócz Wrocławia w pilotażowy projekt aktywnie zaangażowane będą: Budaörs (Węgry), Dublin (Irlandia), Eskişehir (Turcja), Leeds (Wielka Brytania), Madryt (Hiszpania), Padwa (Włochy) oraz Velika Gorica (Chorwacja).

Program jeszcze nie został rozpoczęty

Z informacji uzyskanych przez Teraz Środowisko wynika, że oficjalne rozpoczęcie projektu nastąpić ma 1 czerwca br. Realizacja programu jest przewidziana na 2 lata. W okresie tym miasta partnerskie będą, jak podaje PLGBC, opracowywać i testować plany modernizacji budynków, zawierających mierzalne wskaźniki postępu. Są to m.in.: redukcja emisji CO2, wzrost zatrudnienia czy poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców. Jak dodano, dzięki gromadzeniu danych na poziomie lokalnym, ramy te umożliwią połączenie modernizacji z przepisami i procesami decyzyjnymi na poziomie krajowym.

- W przyszłości ramy te będą wykorzystywane jako wzorzec dla wdrażania unijnej dyrektywy EPBD w miastach, które przystąpiły do Porozumienia między burmistrzami (CoM) – będą stanowiły wsparcie w ich wysiłkach na rzecz dekarbonizacji posiadanych zasobów budowlanych – jak również dla światowych rządów poszukujących wskazówek dla swoich krajowych strategii budowlanych – wyjaśnia w komunikacie proasowym PLGBC.

Publiczne zobowiązanie 10 miast

Wśród głównych celów projektu wymieniane jest ponadto podjęcie publicznego zobowiązania do opracowania strategii obniżenia emisyjności istniejących zasobów budowlanych do 2050 r. przez co najmniej 10 miast europejskich. Cel ten zgodny jest z założeniami wynikającymi z raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych (IPCC). Jak podaje WGBC, redukcja globalnych emisji dwutlenku węgla do 2050 r. przynieść ma korzyści, takie jak zmniejszenie ubóstwa energetycznego, poprawa jakości powietrza w miastach oraz zmniejszenie presji na systemy zdrowotne i społeczne.

1,7 mln euro dofinansowania

Realizacja projektu Build Upon2 stanowi drugi etap największego na świecie międzynarodowego projektu związanego z modernizacją zasobów budowlanych. Uzyskał on dotację w wysokości ponad 1,7 mln euro z unijnego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Firmom brakuje jasnych zasad dotyczących ESG (23 września 2022)Biznes musi wzmocnić działania klimatyczne (15 września 2022)Konferencja Projektu Chemia 4.0 w Lublinie (02 września 2022)Międzynarodowy sojusz na rzecz dekarbonizacji przemysłu (01 września 2022)IV Konferencja „Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie” w październiku (29 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony