Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2021 13 kwietnia 2021

Zakończył się I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla WPR. Co dalej?

   Powrót       19 lutego 2021       Management   

15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończył się I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Projekt dostępny jest na stronie dotyczącej WPR po 2020 r.(1)

Co dalej?

Do 15 lutego, poprzez webankietę, zostało zgłoszonych ponad 3,5 tys. postulatów, komentarzy oraz propozycji zmian do Projektu Planu Strategicznego. Wszystkie uwagi będą poddane analizie pod kątem możliwości ich uwzględnienia w dalszych pracach nad projektem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Równolegle do tych prac prowadzone będą konsultacje oddziaływania na środowisko oraz prace nad planem finansowym (budżet Planu). Efekty tych prac zostaną przedstawione w drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej i poddane II etapowi konsultacji społecznych, o czym poinformujemy opinię publiczną poprzez komunikaty na stronie internetowej MRiRW. Do drugiego projektu PS dla WPR zostanie dołączone zbiorcze zestawienie wszystkich uwag zgłoszonych poprzez webankietę z informacją o sposobie ich realizacji.

Czytaj: Moda na łąki kwietne w miastach w pełni, teraz czas na pasy kwietne w rolnictwie

Cel konsultacji

Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, oraz organizacje i instytucje zaangażowane w działania na rzecz rozwoju sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Przeprowadzone oceny oraz zidentyfikowane najistotniejsze potrzeby umożliwiły wypracowanie propozycji sposobu ich realizacji.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które w sposób najbardziej efektywny zapewnią zrównoważoną transformację polskiego rolnictwa i polskiej wsi w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki.

Źródło: MRiRW

Przypisy

1/ Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR
http://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport: W 2020 r. zniszczono obszar lasów deszczowych wielkości Holandii (01 kwietnia 2021)Europejski Zielony Ład: Działania w celu pobudzenia produkcji ekologicznej (26 marca 2021)Przeciwdziałanie suszy rolniczej w Polsce. Wody Polskie odpowiadają na wyniki kontroli NIK (25 marca 2021)Wsparcie na inwestycje zapobiegające skutkom klęsk żywiołowych (24 marca 2021)„Chroń morze!” to pakiet strategicznych działań na rzecz Bałtyku (23 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony