Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Wszyscy wiedzą, że odejście od węgla to tylko kwestia czasu

Eksperci przewidują, że odejście od wydobycia węgla w Polsce jest przesądzone i pozostaje tylko kwestią czasu. Przesilenie i polityczna gotowość do przyspieszenia transformacji nastąpi najprawdopodobniej tuż po 2020 roku.

   Powrót       13 lutego 2018       Energia   

Ewaryst Hille i Andrzej Kassenberg w opracowaniu „Proces odchodzenia od węgla w Polsce – dylematy” przygotowanym na zamówienie Energy Transition Research Institute (Entri) z USA dowodzą, że z upływem czasu popyt na węgiel w Polsce będzie się zmniejszać, podobnie jak będzie maleć aktywność polskiego górnictwa. Zmiany w wydobyciu będą prawdopodobnie przebiegać szybciej niż redukcja popytu na to paliwo.

Raport powstał m.in. na podstawie rozmów z 28 ekspertami, reprezentującymi zróżnicowane interesy i poglądy – zarówno politykami czy energetykami, jak i działaczami ekologicznymi (listę tych osób można znaleźć na samym końcu raportu). Odchodzenie od wydobycia węgla wszyscy uznali za nieuniknione – rozbieżności w opiniach ekspertów dotyczyły tylko tempa zachodzenia tego zjawiska.

Rozmowy z ekspertami pozwoliły autorom raportu wyłonić trzy scenariusze, a właściwie etapy odchodzenia od węgla. Jak wskazują, będą one rozwijać się sekwencyjnie i częściowo na siebie nachodzić.

Scenariusz korporacyjno-narodowy: wysokie ceny energii, spowolnienie inwestycji

Pierwszy ze scenariuszy, czyli korporacyjno-narodowy, cechuje wysoka koncentracja i kontrola państwa praktycznie nad całym sektorem energii elektrycznej. Niska presja na konkurencyjność w połączeniu z ochroną przed narastającą konkurencją cenową z krajów sąsiednich (np. przez ograniczanie zdolności przesyłowych), jak również budowa m.in. nowych elektrowni doprowadzą zdaniem specjalistów do wzrostu cen energii i mocy. Najbardziej odczują podwyżki gospodarstwa domowe oraz sektor MŚP. Eksperci przewidują w związku z tym zahamowanie rozwoju gospodarczego. Ich zdaniem ucierpi m.in. program rozwoju transportu elektrycznego. Będzie on prawdopodobnie hamowany problemami z deficytem mocy elektrycznej w okresach jednoczesnych szczytów energetycznych i transportowych (np. w czasie letnich wyjazdów na wakacje). Inwestycje prywatne, np. w źródła zdecentralizowane i OZE także ulegną spowolnieniu. W średnim okresie ten scenariusz będzie wymagał znaczącego współfinansowania publicznego. Z raportu wynika, że po 2019 roku nie będzie już realizowany, a ok. 2020 r. przekształci się w kolejny scenariusz - korporacyjno-europejski.

Scenariusz korporacyjno-europejski: wzrost konkurencji na rynku energii

Scenariusz ten oznacza pojawienie się znaczącej konkurencji na rynku regionalnym energii elektrycznej i gazu, a w związku z tym - eliminację krańcowo nieefektywnych źródeł energii. Ceny energii elektrycznej mogą wtedy istotnie spaść, co umożliwi zastąpienie energią elektryczną innych nośników - w szczególności do celów ogrzewania. Z podobnych przyczyn jak w poprzednim etapie rozwój transportu elektrycznego będzie hamowany. Powstaną jednak lepsze warunki dla inwestycji prywatnych, zwłaszcza w energetykę zdecentralizowaną, z aktywnym udziałem odbiorców w rynku energii. W szczególności będzie to atrakcyjne w przypadku systemów lokalnych, ze względu na istotnie wyższe tam ceny energii i mocy, niższe koszty pozyskania zasobów produkcyjnych i dystrybucji. Ten etap, mający zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju, może potrwać do 2030 r.

Scenariusz obywatelsko-europejski: autoprodukcja energii i nowe technologie

Ten etap ma charakteryzować dominacja odbiorców nad dostawcami energii elektrycznej przy znacznym udziale autoprodukcji i udziale odbiorców w świadczeniu usług systemowych. Nie obędzie się bez magazynowania energii, inteligentnych systemów elektroenergetycznych, internetu rzeczy czy taryf dynamicznych. Jednocześnie zakłada się pełną integrację z systemem europejskim, który będzie pełnił rolę integratora rozproszonych systemów mniejszej mocy. Będzie postępowała integracja branży elektroenergetycznej z branżą teleinformatyczną i transportu elektrycznego.

Jego szerokie wdrożenie jest prawdopodobne dopiero po 2030 roku, choć budowanie podstaw takiego scenariusza rozpoczęto już w ramach koncepcji klastrów energetycznych.

Ocenia się, że punkt przesilenia i politycznej gotowości do przyspieszenia transformacji nastąpi już wkrótce, najprawdopodobniej tuż po 2020 roku. Wtedy to energetyka zdecentralizowana będzie uznana za stymulator zmian całej gospodarki.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Co dalej z Turowem? Zielona energetyka obywatelska propozycją dla regionu (19 marca 2024)Dekarbonizacja w 11 lat. Co rekomenduje Rada BEiK (16 lutego 2024)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 1 – energetyka (03 października 2023)Rynek przechodzi wstrząsy, ale zainteresowanie kolektorami rośnie (30 sierpnia 2023)PGE prezentuje aktualizację strategii – w planie odejście od węgla do 2030 r. i więcej OZE (29 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony