Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Wycofanie wsparcia dla spalarni odpadów coraz bardziej realne

   Powrót       30 listopada 2017       Odpady   

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego (ITRE) głosowała we wtorek za wycofaniem wsparcia finansowego dla spalarni zmieszanych odpadów komunalnych.

Komisja Przemysłu przyjęła w ten sposób jedną z poprawek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Poprawka ta mówi, że systemy wsparcia dla energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych nie powinny podważać zasad gospodarki o obiegu zamkniętym i zaburzać hierarchii postępowania z odpadami (nie mogą pozostawać w niezgodności z wymogami selektywnego zbierania określonymi w dyrektywie w sprawie odpadów (2008/98/WE).

Jeżeli poprawka zostanie następnie przyjęta na posiedzeniu plenarnym PE, państwa członkowskie będą musiały wycofać wsparcie dla wytwarzania energii z odpadów do 2021 r.

- Komisja Przemysłu powtórzyła zobowiązanie Parlamentu do dostosowania wniosku Komisji Europejskiej w sprawie promowania energii odnawialnej(1) do unijnych zasad gospodarki odpadami i gospodarki o obiegu zamkniętym. Teraz na sesji plenarnej Parlamentu muszą zostać podjęte dalsze działania w związku z tym zobowiązaniem – powiedział Janek Vahk, koordynator ds. rozwoju i polityki w Zero Waste Europe.

Parlament Europejski zaplanował głosowanie w tej sprawie na 15 stycznia 2018 r.

Zdaniem organizacji ekologicznych wpływ wsparcia finansowego dla pozyskiwania energii z odpadów doprowadził jak dotąd do wyraźnego zakłócenia rynku odpadowego, bo wybór opcji gospodarowania odpadami opierał się na dotacjach, a nie na przesłankach związanych z ochroną środowiska.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Raport OOŚ dla planowanej spalarni odpadów w gminie Wisznia Mała w ogniu krytyki (13 lipca 2021)Sejm: projekt w sprawie m.in. naliczania opłat za odpady wraca do komisji (08 lipca 2021)Warszawa: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (09 czerwca 2021)PFR zainwestuje w budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie (30 kwietnia 2021)W Starachowicach powstanie instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (20 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony