Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

11 mld zł na program wieloletni „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”

W wykazie prac Rady Ministrów pojawił się projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”.

   Powrót       13 stycznia 2022       Woda   

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się zapowiedź projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce(1)” (nr ID227). Za projekt odpowiedzialny jest Marek Gróbarczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który wcześniej pełnił funkcję Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Skąd potrzeba programu wieloletniego?

Jak wyjaśniono, zasoby wodne Polski są niewielkie. Współczynnik dostępności wody dla Polski wynosi ok. 1 600 m sześc. na mieszkańca/rok (średnia europejska to 4 500 m sześc.), a ilość zmagazynowanej wody w istniejących zbiornikach retencyjnych ok. 4 mld m sześc. (ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego). Ponadto przewiduje się, że w „nadchodzących latach należy liczyć się z częstszym występowaniem zarówno suszy, jak i wysokiej wody”. Zarówno bezpieczne zaopatrzenie w wodę, jak i rozwój transportu wodnego stoją pod znakiem zapytania.

- Rekomendowanym rozwiązaniem jest opracowanie, na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, programu wieloletniego pn. „Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce”, przyjmowanego uchwałą Rady Ministrów – czytamy dalej.

Cel: bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i korzystny bilans wodny

Jego głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i uzyskanie korzystnego bilansu wodnego (ochrona przed suszą i retencja wodna). Wśród dalszych korzyści wymienia się rozwój hydroenergetyki oraz zwiększenia możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych. Ponadto program przyczyni się do łagodzenia ryzyka klęsk żywiołowych (skutki powodzi i suszy) oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Czytaj: [Wywiad] Miasta płoną, miasta toną. Konsekwencje zmiany klimatu odczuwamy już dziś

Wartość programu, który będzie realizowany w latach 2023-2030, to ok. 11 mld zł. Wykonawcą Programu będzie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. - W ramach programu przewiduje się realizację 22 zadań inwestycyjnych, których efekty rzeczowe to: odbudowa infrastruktury przeciwpowodziowej, budowa 3 stopni wodnych oraz budowa 19 zbiorników wodnych – dodano.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2022 r.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r157830091,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-pod.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwsza umowa o dofinansowanie w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu podpisana (20 maja 2024)Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Ponad 3,5 mld zł z funduszy europejskich na gospodarkę wodną. Podsumowanie Wód Polskich (10 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony