Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.10.2022 03 października 2022

Wyniki aukcji głównej rynku mocy na dostawy w 2026 r.

   Powrót       12 stycznia 2022       Energia   

Przeprowadzona w grudniu 2021 r. przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne aukcja zakończyła się w pierwszej rundzie.

Łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych i zakupionych w wyniku tej aukcji wynosi 7,2 GW(1) ( przy czym prawie 80 proc. zostało zakontraktowane przez jednostki wytwórcze, a ponad 20 proc. przez jednostki redukcji zapotrzebowania, tzw. DSR(2))

W wyniku aukcji zawarto umowy z 26 dostawcami mocy obejmujące łącznie 128 jednostek rynku mocy (w tym 89 jednostek fizycznych polskich oraz 39 jednostek zagranicznych). Po raz pierwszy w aukcji mocy wzięły udział jednostki spoza terytorium RP - z terenu systemu przesyłowego Królestwa Szwecji(3). Cena zamknięcia dla jednostek polskich fizycznych wyniosła 400,39 zł/kW/rok, natomiast dla jednostek zagranicznych 399 zł/kW/rok.

Czytaj: Temat Miesiąca: Rynek mocy

Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych zakontraktowana w wyniku wcześniejszych aukcji dotyczących roku dostaw 2026 wynosi 11,5 GW. A zatem razem łącznie na rok 2026 zawarte zostały umowy mocowe na ok. 18,8 GW. Szczegółowe dane i informacje dotyczące rozstrzygnięcia aukcji znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 2/2022.

Źródło: URE

Przypisy

1/ Wskazana wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy została wyznaczona na podstawie sumy oferowanych obowiązków mocowych wynikających ze wszystkich wydanych przez PSE certyfikatów dotyczących aukcji głównej na rok dostaw 2026, w tym także certyfikatów warunkowych. Wielkość ta może zostać skorygowana, w przypadku braku wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie wynikającym z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 3 września 2018 r. w sprawie zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez dostawców mocy oraz uczestników aukcji wstępnych.2/ Demand Side Response; to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesunięcie w czasie jej poboru w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. DSR przyczynia się do zachowania stabilności w KSE w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.3/ Polski system elektroenergetyczny jest połączony z systemem szwedzkim podwodną linią kablową stałoprądową wysokiego napięcia SwePol Link, która stanowi współwłasność operatorów polskiego i szwedzkiego.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Prezes URE wyliczył wysokość opłaty za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju w 2023 r. (03 października 2022)Nowe indeksy OZE na TGE. Gdzie znajdą zastosowanie? (20 września 2022)PIE: Elektrownie jądrowe zapewnią Polsce do 38% zapotrzebowania na energię (19 sierpnia 2022)OZE a bezpieczeństwo. Zamienimy rosyjską siekierkę na chiński kijek? (12 sierpnia 2022)UOKiK przyjrzał się gospodarce odpadami w woj. mazowieckim (11 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony