Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Z kodeksem na plac budowy

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące budownictwa energooszczędnego wdrażają przyjętą osiem lat temu dyrektywę. Wkrótce czekają nas jednak kolejne zmiany, ponieważ dwa tygodnie temu Komisja Europejska przyjęła w tym zakresie nowe wymagania.

   Powrót       09 maja 2018       Planowanie przestrzenne   

Budownictwo to najbardziej energochłonny sektor europejskiej gospodarki. Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej zużywa aż 40 proc. energii końcowej na kontynencie. Z tego też powodu temat stał się priorytetem unijnej strategii “Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” i jako pierwszy z całego pakietu legislacyjnego został już ostatecznie przegłosowany.

Ładowarki przy każdym większym budynku

Przyjęta dwa tygodnie temu nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wprowadza istotne zmiany do obowiązującej dziś dyrektywy 2010/31/UE i uzupełnia jednocześnie przepisy dotyczące efektywności energetycznej produktów. Przepisy wprowadzają przede wszystkim wymogi w zakresie elektromobilności zarówno dla nowych budynków, jak i tych wymagających renowacji. Przepisy zakładają bowiem, że budynki posiadające więcej niż dziesięć miejsc parkingowych będą musiały mieć co najmniej jedno miejsce do ładowania pojazdów elektrycznych. Będzie to jednocześnie wymagało od deweloperów wybudowania całej infrastruktury okablowania dla takich punktów. Zarówno nowe, jak i istniejące budynki, w których wymieniono generatory ciepła, będą musiały ponadto być wyposażone w zautomatyzowane urządzenia do regulacji poziomów temperatury. Komisja zaostrzyła również zasady kontroli funkcjonujących systemów ogrzewania i klimatyzacji, które przeprowadzane będą częściej i z większą niż dotychczas skrupulatnością. Termin wdrożenia nowych przepisów do ustawodawstwa krajowego wynosi 20 miesięcy od momentu ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To wyłącznie kwestia formalna, która powinna mieć miejsce w ciągu najbliższych dni.

Każdy przypadek jest inny

Szczegółowo kwestie efektywności energetycznej projektowanych lub przebudowywanych budynków reguluje w Polsce rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ostatnia nowelizacja pierwszego z nich wprowadziła m.in. stopniowe zwiększenie poziomu wymagań w zakresie efektywności energetycznej poszczególnych kategorii budynków aż do roku 2021. Takie etapowe zmiany mają pozwolić między innymi na płynne dostosowanie się rynku budowlanego do obowiązujących wymogów prawnych. Zmiana drugiego z rozporządzeń rozszerzyła z kolei obowiązek przeprowadzania analiz możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych dla wszystkich budynków oraz zmieniła zakres analizy. Zmiany dotyczą przede wszystkim dopuszczalnych wartości wskaźnika EP (określającego zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną) oraz współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych (czyli ścian, dachów, stropów, okien, drzwi itd.), które nie będą mogły przekroczyć wartości granicznych. Warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami określonymi w załącznikach do obu rozporządzeń tak, aby przyporządkować właściwe wartości graniczne do konkretnego przypadku.

Podsumowując, nie istnieją (i wydaje się, że nigdy nie powstaną) uniwersalne i gotowe „od ręki” wytyczne w zakresie efektywności energetycznej budynków. Tak jak nie znajdziemy dwóch jednakowych budynków, tak i właściwe dla nich przepisy będą się za każdym razem różniły. Warto jednak podkreślić, że trend zaostrzania wymagań w kierunku samowystarczalnych energetycznie budynków zostaje utrzymany.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)67 tys. nowych kotłów węglowych w latach 2021-2023. Raport o transformacji budynków w Polsce (29 marca 2024)Na czym będzie polegał ETS2? Czym jest Społeczny Fundusz Klimatyczny? (26 marca 2024)Przyłączanie OZE do sieci i cable pooling. Stanowisko Prezesa URE (26 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony