Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2023 04 października 2023

Zbliża się kres testów na zwierzętach? Nowe zalecenia ECHA dotyczące rejestracji substancji chemicznych

Poprawę w rejestrowaniu substancji chemicznych w ramach rozporządzenia REACH mają przynieść najnowsze zalecenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Agencja zaktualizowała swoje rekomendacje dla firm.

   Powrót       07 marca 2023       Zrównoważony rozwój   
Chemikalia

Zalecenia dotyczą sporządzania dokumentacji rejestracyjnej ECHA. Kiedy trzeba ją składać? Wówczas, gdy firma produkuje lub importuje (do krajów Unii Europejskiej) substancje w ilości powyżej jednej tony rocznie. Dokumentacja powinna być aktualizowana w ciągu 3 miesięcy od zmiany składu substancji, zmiany statusu rejestrujących czy zaprzestania produkcji (choć istnieją od tego wyjątki(1)).

Czytaj też: Zielone chmury nad europejską chemią? Zmiany dotkną nawet 12 tys. substancji

Firmy muszą dostarczać informacji o zagrożeniach związanych z tymi substancjami oraz, w stosownych przypadkach, oceny ryzyka, jakie może stwarzać ich stosowanie, jak również środków kontroli tych zagrożeń.

Ograniczenie testów na zwierzętach

Nowe rekomendacje skupiają się na zapobieganiu testom substancji na zwierzętach. Co więcej, Komisja Europejska przyjęła również w ubiegły piątek, 3 marca 2023 r., rozporządzenie zatwierdzające nowe metody badań, z których wykreślono kilka obejmujących badania na gryzoniach i rybach(2).

Wytyczne ECHA obejmują m.in. informowanie o mutagenności czy badania długofalowej toksyczności dla środowiska wodnego (w przypadku substancji trudno rozpuszczalnych). Zalecenia ECHA uwzględniają ostatnie zmiany w wymaganiach informacyjnych dotyczących rejestracji substancji. Jak pisze Laurent Radisson, z francuskiego dziennika Actu-Environnement, rozporządzenie opublikowane w czerwcu 2021 r. zmodyfikowało te wymagania, w szczególności w odniesieniu do badań in vitro i in vivo oraz badań toksyczności.

Najnowsze zalecenia wskazują też, że „należy zgłaszać formy nanomateriałowe substancji”, co odnosi się do grudniowych wytycznych w tym zakresie (link do przewodnika(3) w przypisie).

Zalecenia opierają się również na wnioskach z kontroli zgodności dokumentacji rejestracyjnych. W latach 2009-2022 Echa przeprowadziła kontrole zgodności dla ponad 2740 zarejestrowanych substancji. Pełne kontrole zgodności objęły około 14 000 dokumentacji rejestracyjnych, co stanowi ponad 15% zarejestrowanych substancji i 20% wszystkich przedłożonych dokumentacji – czytamy na stronach europejskiej agencji. W samym tylko 2022 roku ECHA przeprowadziła 330 kontroli zgodności (co odpowiada 2300 dokumentacjom rejestracyjnym dotyczącym 295 substancji). Jako, że stwierdzono wiele braków, do przedsiębiorstw wysłano 277 próśb o więcej danych w celu wyjaśnienia długoterminowych skutków działania zgłaszanych substancji dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.

Czytaj też: Nowy Ład dla zapylaczy. Kolejna inicjatywa obywatelska stanie się prawem UE

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Rekomendacje dostępne są tutaj:
https://echa.europa.eu/pl/general-recommendations
2/ Szczegółowe informacje tutaj (jęz. ang.):
https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-41289-reglement-ue-reach-produits-chimiques-essais.pdf
3/ Treść przewodnika:
https://echa.europa.eu/documents/10162/17224/appendix_r7a_nanomaterials_en.pdf/1bef8a8a-6ffa-406a-88cd-fd800ab163ae?t=1671617922346

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Papierowe kubki. Badania nad toksycznymi substancjami i … mikroplastikiem (01 września 2023)Papierowe słomki mogą zawierać PFAS. Wyniki badań (28 sierpnia 2023)Na Żuławach znaleziono beczki z substancją niewiadomego pochodzenia (21 lipca 2023)Produkty będą bardziej energooszczędne i przyjazne środowisku? Przegląd unijnych ram ekoprojektu (13 lipca 2023)Rada UE przyjęła stanowisko ws. rozporządzenia CLP (04 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony