Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

Chcesz środowiska wolnego od zanieczyszczeń? Zabierz głos w konsultowanym właśnie unijnym planie działania

Zanieczyszczenia wpływają negatywnie na zdrowie ludzi i na stan bioróżnorodności. Każdy obywatel UE może zabrać głos w konsultacjach planu działania dla celu „Zero zanieczyszczeń” z Europejskiego Zielonego Ładu. Konsultacje trwają do lutego 2021 r.

   Powrót       13 listopada 2020       Ryzyko środowiskowe   

Kilka dni temu Komisja Europejska otworzyła konsultacje publiczne planu działań „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby - budowanie zdrowszej planety dla zdrowszych populacji” (ang. EU Action Plan “Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Planet for Healthier People”).

- Aby chronić obywateli i ekosystemy w Europie, UE musi lepiej monitorować zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby oraz produktów konsumpcyjnych, informować o tych zanieczyszczeniach, zapobiegać im oraz usuwać ich skutki – czytamy w komunikacie KE nt. Europejskiego Zielonego Ładu z grudnia ubiegłego roku. Jako kluczowy filar Zielonego Ładu, cel „zero zanieczyszczeń” idzie w parze z innymi jego celami i będzie opierać się na inicjatywach w dziedzinie energii, przemysłu, mobilności, rolnictwa, różnorodności biologicznej, a zwłaszcza klimatu. Działania na rzecz zmniejszania zanieczyszczenia środowiska korespondują też ze strategią w zakresie chemikaliów (więcej tutaj).

Przyczyna chorób fizycznych i psychicznych, a także utraty bioróżnorodności

“Zanieczyszczenie środowiska nie tylko negatywnie wpływa na nasze zdrowie, lecz także jest jednym z pięciu głównych czynników utraty bioróżnorodności” Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa

Zanieczyszczenia są największą środowiskową przyczyną wielu chorób psychicznych i fizycznych oraz przedwczesnych zgonów, zwłaszcza wśród dzieci, osób z określonymi schorzeniami i osób starszych – podaje KE. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska na temat zdrowia i środowiska, w UE każdego roku ponad 400 000 przedwczesnych zgonów (w tym z powodu nowotworów) przypisuje się zanieczyszczeniu powietrza. 48 000 przypadków choroby niedokrwiennej serca oraz 6,5 mln przypadków przewlekłego zaburzenia snu spowodowane jest z kolei hałasem. A to tylko dwa przykłady zanieczyszczeń.

- Zanieczyszczenie środowiska nie tylko negatywnie wpływa na nasze zdrowie, zwłaszcza obywateli z najbardziej wrażliwych grup społecznych, lecz także jest jednym z pięciu głównych czynników utraty bioróżnorodności – mówi Virginijus Sinkevičius, komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.  - Tak więc wyraźnie istnieje pilna potrzeba działania.Dzięki planowi działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia chcemy stworzyć zdrowe środowisko do życia dla Europejczyków, przyczynić się do stabilnej odbudowy i przyspieszyć przejście na gospodarkę czystą, obiegową i neutralną dla klimatu – dodaje. Zanieczyszczenia zmniejszają zdolność ekosystemów do świadczenia usług, takich jak sekwestracja dwutlenku węgla czy neutralizacja niebezpiecznych substancji.

Czytaj: Raport WWF: degradacja środowiska i brak bioróżnorodności sprzyjają pandemiom

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Do zgłaszania uwag zaproszono zwykłych obywateli, różne instytucje, NGOs, organizacje konsumenckie czy jednostki badawcze. Konsultacje odbywają się za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (patrz przypis dolny(1)), a termin ich zakończenia to 10 lutego 2021 r. Jak zapewnia KE, uzyskane informacje zwrotne zostaną wzięte pod uwagę przy dalszym rozwoju i dopracowywaniu inicjatywy.

Obecnie trwające konsultacje planu działania są następnym krokiem po opublikowaniu mapy drogowej w tym samym obszarze.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ EU Action Plan Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil. Public consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

UE z pomocą finansową rzędu 90 mln euro na odbudowę gleb (29 września 2023)Porozumienie na szczeblu unijnym odnośnie pozycji konsumentów w zielonej transformacji (20 września 2023)Mokradła projektem przyszłości? Polacy dzielą się 20-letnim doświadczeniem m.in. z Irlandią (08 sierpnia 2023)Sanok: Pierwsze wodorowe miasto w Polsce (26 kwietnia 2023)Koleje zyskają program rozwoju do 2030 r. Na konsultacje przewidziano 40 dni (24 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony