Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Zasady pomocy z KPO na inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną

   Powrót       18 grudnia 2023       Zrównoważony rozwój   

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ), którego celem jest ustanowienie ram prawnych umożliwiających udzielanie finansowania w ramach KPO w formie instrumentów stanowiących pomoc publiczną oraz pomoc de minimis(1).

Obecnie w prawie polskim brakuje aktu określającego szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Działania będą realizowane w ramach inwestycji E1.1.1. Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej. Niektóre projekty inwestycyjne realizowane w ramach tej inwestycji wiązać się będą z koniecznością udzielania pomocy publicznej. Brak przedmiotowej regulacji prawnej uniemożliwi wydatkowanie środków w ramach instrumentów stanowiących pomoc de minimis lub pomoc publiczną (na preferencyjnych warunkach).

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska dotyczy udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na projekty inwestycyjne w zakresie zwiększenia potencjału przedsiębiorstw do produkcji rozwiązań zero- i niskoemisyjnych w ramach KPO.

Czytaj też: Inwestycje w OZE w klastrach energii

Źródłem finansowania inwestycji E1.1.1. Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej będą środki
z KPO z całkowitą alokacją ok. 1 114 mln euro. W ramach pomocy udzielonej na podstawie projektowanego rozporządzenia na projekty inwestycyjne planuje się przeznaczyć ok. 300 mln euro preferencyjnych pożyczek w całym okresie wydatkowania.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Pełna treść:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379752/katalog/13025050#13025050

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Krok bliżej do termomodernizacji i czystego transportu. Społeczny Plan Klimatyczny zapisany w ustawie (13 czerwca 2024)Wystawiaj i obsługuj wnioski o DPR cyfrowo. Jak zautomatyzować proces z ZEME 360 (12 czerwca 2024)Nowe propozycje dotyczące norm jakości węgla. MKiŚ szuka kompromisu (12 czerwca 2024)Czy powstanie Akademia Wiatrowo-Fotowoltaiczna? Transformacja w oparciu o wiatr na konferencji PSEW (10 czerwca 2024)Pełczyńska-Nałęcz w Białowieży. Fundusze dla mieszkańców regionów przygranicznych (07 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony