Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

KE zatwierdziła pierwsze projekty wodorowe w mechanizmie IPCEI Hydrogen

   Powrót       18 lipca 2022       Energia   

Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania („IPCEI”), aby wspierać badania naukowe i innowacje oraz pierwsze zastosowanie w przemyśle w kontekście łańcucha wartości technologii wodorowej. Projekt o nazwie „IPCEI Hy2Tech” wspólnie przygotowało i zgłosiło piętnaście państw członkowskich: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja i Włochy.

Państwa członkowskie zapewnią finansowanie publiczne do kwoty 5,4 mld euro. Oczekuje się, że finansowanie to uruchomi dodatkowych 8,8 mld euro pochodzących z inwestycji prywatnych. W ramach tego IPCEI 35 przedsiębiorstw prowadzących działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim, w tym małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) oraz start-upów, weźmie udział w 41 projektach.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, oświadczyła: Wodór ma ogromny potencjał na przyszłość. Jest niezbędnym elementem dywersyfikacji źródeł energii oraz przejścia na zieloną gospodarkę. Dla pojedynczego państwa członkowskiego lub przedsiębiorstwa inwestycja w takie innowacyjne technologie może być jednak ryzykowna. Dlatego przydatne są tu zasady pomocy państwa dotyczące IPCEI. Dzisiejszy projekt jest przykładem prawdziwie ambitnej współpracy europejskiej ukierunkowanej na wspólny kluczowy cel. Pokazuje on również, jak polityka konkurencji może służyć przełomowym innowacjom.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Promowanie rozwoju i wprowadzania technologii wodorowej pobudzi tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy w całej Europie, a jednocześnie przyczyni się do realizacji naszego programu na rzecz transformacji ekologicznej i odporności. Wodór umożliwia przejście sektorów energochłonnych na czystą energię oraz zwiększa naszą niezależność od paliw kopalnych. Dzięki temu projektowi IPCEI unijna produkcja wodoru przejdzie od etapu badań laboratoryjnych do zastosowania w przemyśle, a nasz przemysł przełoży postęp technologiczny na wiodącą pozycję na rynku. Oczywiście technologię wodorową wspieramy nie tylko poprzez finansowanie. Poczyniliśmy również zdecydowane postępy w budowaniu partnerstw dzięki europejskiemu sojuszowi na rzecz czystego wodoru, a ponadto opracowujemy ogólnounijne zasady dotyczące utworzenia rynku wodoru i stosownej infrastruktury. Gdyż wiemy, o co toczy się gra: o pozycję Europy jako lidera transformacji przemysłowej w kierunku technologii wodorowej.

IPCEI obejmie znaczną część łańcucha wartości technologii wodorowej, w tym (i) produkcję wodoru, (ii) ogniwa paliwowe, (iii) magazynowanie, transport i dystrybucję wodoru oraz (iv) zastosowania dla użytkowników końcowych, w szczególności w sektorze mobilności. Oczekuje się, że IPCEI pomoże osiągnąć istotny przełom technologiczny, w tym w zakresie nowych wysokowydajnych materiałów elektrodowych, bardziej wydajnych ogniw paliwowych, innowacyjnych technologii transportu, np. pierwszego wprowadzenia technologii mobilności opartej na wodorze. Oczekuje się, że IPCEI przyczyni się do utworzenia około 20 tys. bezpośrednich miejsc pracy.

Finansowanie, beneficjenci i kwoty pomocy

IPCEI obejmie 41 projektów z 35 przedsiębiorstw, w tym 8 małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) i start-upów, prowadzących działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim. Uczestnicy bezpośredni będą ściśle współpracować między sobą (przewiduje się dużą liczbę wspólnych działań), a także z ponad 300 partnerami zewnętrznymi, takimi jak uczelnie wyższe, organizacje badawcze i MŚP w całej Europie.

Harmonogramy tego IPCEI różnią się w zależności od projektu i zaangażowanych przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat kwot pomocy dla poszczególnych uczestników znajdzie się w ogólnodostępnej wersji decyzji Komisji po uzgodnieniu przez Komisję z państwami członkowskimi i stronami trzecimi, które poufne informacje handlowe należy z tej wersji usunąć.

Czytaj: Wodór to remedium na wiele bolączek energetyki, transportu i przemysłu

Źródło: KE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tereny przemysłowe – idealne dla wiatru? (15 maja 2024)„Wodoryzacja Gospodarki”. Planowany nabór wniosków (02 maja 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Polska z ponad połową środków przeznaczonych na budowę infrastruktury tankowania wodoru (19 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony