Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Starszy specjalista w Zespole ds. ochrony gatunkowej i zadrzewień RDOŚ w Szczecinie
Prawo ochrony środowiska - prestiżowe studia podyplomowe Uczelnia Łazarskiego

Jak odróżnić prawdziwe zielone inwestycje od zielonego prania mózgu? Wkrótce wspólna unijna definicja

a+a-    Powrót       15 czerwca 2020       Zrównoważony rozwój   

Aby przyspieszyć rozwój inwestycji przyjaznych dla środowiska, UE wprowadza przepisy definiujące działalność ekologiczną i zrównoważoną.

Na czerwcowej sesji plenarnej posłowie zagłosują nad ramami określającymi definicję działań zrównoważonych. Powstałby wspólny, ogólnounijny system klasyfikacji, dający jasność przedsiębiorcom oraz inwestorom i zachęcający sektor prywatny do zwiększenia inwestycji w transformację w kierunku neutralności klimatycznej.

Negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w grudniu 2019 roku. Parlamentarna Komisja Spraw Gospodarczych i Komisja Ochrony Środowiska poparły porozumienie 28 maja.

Potrzeba wspólnej definicji

Zrównoważony rozwój zachowuje zasoby naturalne oraz szanuje prawa człowieka i prawa socjalne. Działania w dziedzinie klimatu są również jego ważnym aspektem, ponieważ ograniczenie i łagodzenie skutków zmiany klimatu staje się coraz pilniejsze.

UE zobowiązała się do stopniowej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Europejski Zielony Ład, sztandarowa inicjatywa UE w zakresie działań na rzecz klimatu, wyznacza cel osiągniecia zerowej emisji netto do 2050 r., czyli równowagi między emisjami CO2 a pochłanianiem CO2 z atmosfery.

Do osiągnięcia go potrzebne są inwestycje w nowe technologie. Komisja Europejska szacuje, że w ciągu następnej dekady Europa będzie potrzebować w tym celu ok. 260 miliardów euro dodatkowych inwestycji rocznie.

Inwestycje publiczne nie wystarczą, więc projekty przyjazne dla klimatu potrzebują inwestycji z sektora prywatnego. Wymaga to jasnych kryteriów określających, czym są działania zrównoważone i przyjazne dla środowiska; w przeciwnym razie, część środków mogłaby zostać przeznaczona na „pseudoekologiczny marketing”, czyli projekty udające, że są przyjazne dla środowiska, gdy w rzeczywistości tak nie jest.

Niektóre państwa członkowskie już pracują nad systemami klasyfikacji. Zarówno firmy szukające finansowania, jak i inwestorzy zainteresowani wspieraniem zrównoważonych projektów skorzystaliby ze wspólnych standardów UE.

Jaka działalność ekonomiczna jest „zrównoważona”?

Ramy mają obejmować sześć celów środowiskowych i stwierdzają, że działalność może zostać uznana za że działalność można uznać za zrównoważoną środowiskowo, jeżeli przyczynia się ona do któregokolwiek z nich bez znacznego uszczerbku dla pozostałych.

Zasada „niewyrządzania szkody” (która zostanie dokładniej zdefiniowana przez Komisję Europejską) gwarantuje, że działalność gospodarcza powodująca więcej szkód niż korzyści dla środowiska nie będzie mogła zostać uznana za zrównoważoną. Zrównoważone ekologicznie działania powinny również przestrzegać praw człowieka i praw pracowniczych.

Czytaj: Zielone pranie mózgu: nie daj się zwieźć

Cele środowiskowe:

  1. łagodzenie zmian klimatu (unikanie / redukcja emisji gazów cieplarnianych lub zwiększenie pochłaniania gazów cieplarnianych)
  2. adaptacja do zmian klimatu (ograniczenie lub zapobieganie niekorzystnemu wpływowi na obecny lub oczekiwany przyszły klimat lub ryzyka takiego niekorzystnego wpływu)
  3. zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
  4. przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (koncentracja na ponownym wykorzystaniu i recyklingu zasobów)
  5. zapobieganie zanieczyszczeniu i kontrola zanieczyszczenia
  6. ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Uczestnicy rynków finansowych sprzedający produkty finansowe i duże firmy zatrudniające ponad 500 pracowników będą musiały ujawnić, w jaki sposób i w jakim stopniu ich działania przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych.

Kolejne kroki

Po przyjęciu przepisów, Komisja Europejska opracuje kryteria techniczne dla każdego celu.

Powinny one być gotowe do końca 2020 r. dla celów dotyczących łagodzenia zmiany klimatu i adaptacji do niej. Dla pozostałych celów mają być gotowe do końca 2021 roku. Przepisy dla każdego celu środowiskowego zaczną obowiązywać w rok po ustanowieniu kryteriów technicznych.

Źródło: PE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niemiecki pomysł na przyszłość Europy, czyli jaki kierunek obierze Rada UE w kolejnym półroczu (06 lipca 2020)Prezydent przedstawił Eko-Kartę, czyli deklarację wsparcia inicjatyw prośrodowiskowych (06 lipca 2020)EEA: Musimy lepiej chronić nasze morza i oceany (01 lipca 2020)Jak dostosować biznes do zmieniających się wymagań prawnych? (30 czerwca 2020)Jaki pomysł na klimat i środowisko mają kandydaci walczący o fotel prezydencki? (19 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony