Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Bruksela, Ottawa - wspólna sprawa. Zielony sojusz UE i Kanady

   Powrót       27 listopada 2023       Zrównoważony rozwój   

24 listopada br. podczas unijno-kanadyjskiego szczytu w St. John's. Unia Europejska i Kanada zawarły zielony sojusz. Strony zobowiązują się do wspólnej walki z kryzysem klimatycznym, kryzysem bioróżnorodności i kryzysem zanieczyszczeń.

Transoceaniczne porozumienie(1) ma wzmocnić polityczną, technologiczną, ekonomiczną i naukową współpracę na rzecz klimatu i środowiska. Złączone „długotrwałym partnerstwem” i podzielające wspólne wartości UE i Kanada spotkały się na gruncie Porozumienia paryskiego i zamierzają razem pracować nad osiągnięciem wyznaczonego w nim celu utrzymania globalnego wzrostu temperatur na poziomie 1,5 st. C w porównaniu z epoką przedprzemysłową. Strony chcą promować proklimatyczną politykę na arenie międzynarodowej i pomagać w niej krajom rozwijającym się. Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej, sygnatariusze umowy ogłaszają „wzmocnienie wysiłków” w kierunku znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w najbardziej emisyjnych sektorach i zamierzają przyspieszyć proces odchodzenia od paliw kopalnych. Współpraca w ramach zielonego sojuszu obejmie także dążenia do większej globalnej efektywności energetycznej, rozwój źródeł odnawialnych i redukcję emisji metanu.

W wymienionych celach znalazły się też takie przedsięwzięcia jak dekarbonizacja transportu (zwłaszcza drogowego, lotniczego i morskiego) oraz redukcja emisji w sektorze budowlanym. KE informuje, że wraz z zielonym sojuszem UE dołącza do zainicjowanego przez Kanadę tzw. Globalnego Wyzwania Cen Emisji CO2 (ang. GCPC – Global Carbon Pricing Challenge), zakładającego, że do 2030 r. 60% emisji ma zostać pokryte przez ceny uprawnień do nich. Unijno-kanadyjska kooperacja uwzględni finansowanie zapobiegania zmianom klimatu oraz adaptacji do nich.

Czytaj także: Co dzieje się z ochroną środowiska w Strasburgu? Głosowania na sesji plenarnej PE

Ochrona bioróżnorodności i bezemisyjny przemysł

Kolejnym ważnym obszarem zielonego sojuszu jest ochrona różnorodności biologicznej zgodnie z celami zawartego w zeszłym roku porozumienia Kunming-Montreal. UE i Kanada zapowiadają przeciwdziałanie degradacji lasów oraz wylesianiu i optują za wdrożeniem rozwiązań gospodarki cyrkularnej wraz z pełnym cyklem życia plastiku. Działania na rzecz bioróżnorodności obejmą także „zrównoważone zarządzanie oceanami” tak jak przewiduje to chroniący morskie ekosystemy traktat o wodach międzynarodowych. Ponadto, strony mają podjąć współpracę w kwestiach dotyczących Arktyki.

Następnym poruszonym zagadnieniem jest zrównoważone rolnictwo wraz z naturalnymi metodami przechwytywania i składowania dwutlenku węgla w glebach, lasach, mokradłach oraz innych ekosystemach. Jak czytamy, UE i Kanada będą wspólnie pracować nad zwiększeniem skali inwestycji i finansowania ochrony bioróżnorodności. Na drodze do neutralności klimatycznej współpracą objęta zostanie też polityka przemysłowa. Strony umowy chcą wzmacniać transformację przemysłu, rozwijając technologie bezemisyjne oraz integrując surowcowe łańcuchy wartości. We wszystkich podjętych zobowiązaniach, Kanada zamierza uwzględniać głos i interesy ludności rdzennej, chronionej przez prawo międzynarodowe.

Zielone sojusze Unii z partnerami zewnętrznymi to jedno z narzędzi Europejskiego Zielonego Ładu. Umowa z Kanadą to trzeci pakt tego typu po sojuszu zawartym w maju 2021 roku z Japonią oraz w kwietniu 2023 z Norwegią. Swoje zadowolenie z podpisanego dokumentu wyraziła przewodnicząca KE Ursula von der Leyen – Kanada to dla Europy zaufany partner w walce z potrójnym planetarnym kryzysem zmian klimatu, utraty bioróżnorodności oraz zanieczyszczeń. Jestem zachwycona Zielonym Sojuszem, który zawarliśmy dzisiaj z premierem Trudeau. Dzięki sojuszowi nasza współpraca pogłębi się i rozszerzy, wchodząc na kolejny poziom. Za pomocą czystej energii i zielonych technologii pozwoli nam osiągnąć cele zeroemisyjności – powiedziała szefowa Komisji.

Szymon Majewski: Dziennikarz

Przypisy

1/ Pełna treść:
https://www.teraz-srodowisko.pl/gestion/gestion_news/previsualisation/1701081244-EU-Canada-Green-Alliance.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielona dyplomacja priorytetem politycznym Unii. Konkluzje Rady UE (19 marca 2024)Krakowski Pakt dla Klimatu – biznes wchodzi do gry (15 czerwca 2023)Międzynarodowy sojusz na rzecz dekarbonizacji przemysłu (01 września 2022)GOZ obrósł mitami i stereotypami. Raport ING obala je konkretnymi argumentami (15 maja 2020)Wybuch epidemii nie oznacza, że nie ma kryzysu klimatycznego (27 kwietnia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony