Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Planista przestrzenny ds. OZE wpd Polska sp.zo.o.
Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” Instytut Energetyki Odnawialnej

Zmiana ustawy o OZE: odcinek trzeci, ale nie ostatni

a+a-    Powrót       09 czerwca 2017       Energia   

W przyszłym tygodniu do konsultacji społecznych trafi istotny dla inwestorów z branży zielonej energetyki projekt ustawy. Ministerstwo Energii zapowiedziało już, że niezależnie od tej najbliższej, już pracuje nad kolejną zmianą w prawie.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii przedstawił założenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Resort chce, aby ustawa została przyjęta i weszła w życie „wczesną jesienią”, w okolicach września br. - Celem Ministerstwa nie jest zadowolenie wszystkich wytwórców. Celami są: osiągnięcie wskazanego w unijnych przepisach udziału energii z OZE w miksie energetycznym (lub przynajmniej racjonalne zbliżenie się do niego), a także stabilność i przewidywalność systemu - rozpoczął dyrektor Kaźmierski.

Podatek od wiatraków po staremu

Spore zmiany czekają właścicieli farm wiatrowych. Choć nie poznaliśmy jeszcze dokładnej treści projektu, z wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa wynika, że resort postanowił przywrócić obowiązującą przed 1 stycznia 2017 r. stawkę podatku od nieruchomości. Chodzi o to, by podatkiem od nieruchomości ponownie objęte zostały wyłącznie elementy budowlane turbiny (fundament i wieża), z wyłączeniem jej elementów technicznych. Ministerstwo chce też dostosować sztywne zasady lokalizacji i wymogi odległościowe do uwarunkowań lokalnych, co najprawdopodobniej oznaczać będzie wydłużenie ważności wydanych przed wejściem w życie ustawy antywiatrakowej pozwoleń na budowę. Nowelizacja ma wprowadzić również możliwość lokalizacji budynków w okolicy już funkcjonujących elektrowni wiatrowych.

Ukłon w stronę mikro i małych wytwórców

Ministerstwo planuje ponadto rozszerzyć zakres mocowy mikroinstalacji (z obecnych 40 kW do 50 kW) oraz definicję małej instalacji OZE (z obecnej górnej granicy 200 kW do 500 kW) w odniesieniu do wszystkich technologii OZE. Wytwórcy energii w małej lub mikroinstalacji wykorzystującej biogaz albo hydroenergię będą mogli sprzedawać niewykorzystaną przez siebie energię po stałej cenie wynoszącej 80 proc. ceny referencyjnej dla danego źródła obowiązującej w danym roku (tzw. feed-in-tariff). Te same technologie w instalacjach o łącznej mocy nie mniejszej niż 500 kW i mniejszej niż 1 MW będą mogły skorzystać z tzw. taryf feed-in-premium, które analogicznie jak w systemie aukcyjnym uprawniają wytwórcę do pokrycia ujemnego salda (różnicy pomiędzy ceną energii płaconej wytwórcy, a bieżącą uśrednioną ceną energii na giełdzie).

Jak wynika z zapowiedzi dyrektora Kaźmierskiego, pod koniec roku (listopad-grudzień 2017) do konsultacji społecznych trafi kolejny projekt ustawy lub cały pakiet regulacji dot. energetyki rozproszonej. Ta nowelizacja ma dot. przede wszystkim prosumentów, autoprodukcji, sprzedaży sąsiedzkiej, a także spółdzielni energetycznych i klastrów. Oznacza to, że tych kwestii nie będzie zawierała najbliższa, opisana wyżej, nowelizacja ustawy o OZE. W odpowiedzi na pytania o reformę systemu zielonych certyfikatów branża dowiedziała się, że ta kwestia nie jest aktualnie przedmiotem rozważań resortu energii.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jest projekt nowelizacji ustawy o OZE (05 sierpnia 2020)Naukowcy: spalanie drewna nie jest zieloną energią (31 lipca 2020)Wiatr w żagle transformacji energetycznej, czyli w jaki sposób reguła 10 H ma zostać złagodzona (30 lipca 2020)Offshore w nowej odsłonie: zwiększenie maksymalnej mocy projektów do 5,9 GW w I fazie systemu wsparcia (08 lipca 2020)Nadchodzą kolejne zmiany w ustawie o OZE (30 czerwca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony