Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Czy ziści się czarny scenariusz i za 100 lat historyczna część Gdańska znajdzie się pod wodą?

Interdyscyplinarny Zespół doradczy ds. kryzysu klimatycznego przy prezesie PAN wydał komunikat z prognozami na temat wzrostu poziomu morza. Za 100 lat historyczne centrum Gdańska może znaleźć się pod wodą, a sztormy będą kilkukrotnie częstsze.

   Powrót       29 stycznia 2021       Ryzyko środowiskowe   

Ze wspomnianego komunikatu(1) płyną bardzo niepokojące wnioski. - Nieuchronny charakter i narastające tempo wzrostu poziomu morza pokazują bezpośrednio niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą postępująca antropogeniczna zmiana klimatu. W razie niepowodzenia w redukcjach emisji [przyp. red. gazów cieplarnianych], w być może już bliskiej perspektywie historycznej trzeba będzie zmierzyć się z problemem stopniowej utraty infrastruktury w obecnej strefie przybrzeżnej i przygotować się na postępujące zalewanie coraz większej powierzchni lądu – alarmują naukowcy.

Coraz szybsze topnienie lodowców

Specjalny Raport IPCC (patrz definicja IPCC) z 2019 r. na temat oceanów i kriosfery stwierdza, że tempo wzrostu średniego poziomu morza w latach 2006-2015 wyniosło 3,6 mm na rok i jest bezprecedensowe w ostatnich 100 latach i ok. 2,5 razy większe niż w latach 1901-1990.

Czytaj: Raport IPCC o oceanach i lodowcach. Lektura mrożąca krew w żyłach

Globalny poziom morza podniósł się od XIX wieku o ponad 20 cm, a badania pokazują, że wzrost poziomu morza przyspiesza od lat 60. XX wieku. Przyczyną jest coraz szybsze topnienie lodowców i lądolodów, a także w mniejszym stopniu rozszerzalność cieplna wód oceanów i zmniejszenie masy wody na powierzchni i w glebie kontynentów oraz w jeziorach. Przyspieszenie to doprowadziło do zwiększenia tempa wzrostu poziomu morza w ciągu ostatniej dekady aż do 4,8 mm rocznie. Prognozy wzrostu poziomu morza zależne są od wielkości przyszłych emisji gazów cieplarnianych. Autorzy raportu IPCC przewidują, że tempo średniego światowego wzrostu poziomu morza w 2100 r. osiągnie 15 mm na rok, a w XXII wieku przekroczy kilka centymetrów rocznie.

Czytaj: Naukowcy z całego świata we wspólnym apelu o ochronę wód powierzchniowych

Co z Gdańskiem, Żuławami i Półwyspem Helskim?

Przewidywania naukowców dotyczą także polskiego wybrzeża. Wstępne wyniki wskazują na brak pionowych ruchów dna dla zachodnich krańców polskiego wybrzeża oraz jego środkowej części, a także na obniżanie się o około 1 mm na rok wybrzeża w rejonie Zatoki Gdańskiej i nawet 2 mm na rok w rejonie Żuław. To może spowodować w tym rejonie przyspieszenie wzrostu względnego średniego poziomu morza o dodatkowe ok. 10-20 cm na stulecie, skutkując zwiększeniem zagrożeń związanych ze wzrostem poziomu morza i obejmowaniem przez te zagrożenia coraz większych obszarów, w tym historycznej części Gdańska, Żuław czy Półwyspu Helskiego.

Naukowcy prognozują także, że w ciągu 80 lat zdarzenia ekstremalne, które dotąd występowały raz na wiek, będą występować co najmniej raz w roku, w większości lokalizacji. W perspektywie 30 lat w rejonie Europy centralnej i Bałtyku prawdopodobne będą wezbrania sztormowe, które mogą być kilkakrotnie częstsze niż w przeszłości. Najwyższe zanotowane wartości wezbrań sztormowych na polskim wybrzeżu osiągały poziom przekraczający o 2 m poziom średni.

Jakie środki zaradcze?

Zespół wskazuje na konieczność szybkich działań takich, jak opracowanie strategii ochrony wybrzeża, wymagań dotyczących planowania i projektowania inwestycji infrastrukturalnych, wytycznych związanych z gospodarką przestrzenną, dotyczących zarówno środków ochrony wybrzeża i rejonów przybrzeżnych, jak i określenia sposobów użytkowania terenów zagrożonych coraz częstszymi zalaniami (które uwzględniałyby możliwość bezpowrotnej utraty niektórych z nich).

- Mając na uwadze efektywność podejmowanych działań adaptacyjnych z zakresu gospodarki wodnej należy nadać wyraźnie wyższy priorytet wydatkom związanym z ochroną wybrzeża – konkludują naukowcy.

Czytaj: Planowanie przestrzenne potrzebuje swojego szeryfa

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Treść komunikatu tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/9863-komunikat-wzrost-poziomu-morza-PAN.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Spory klimatyczne wciąż wokół praw człowieka (19 czerwca 2024)Wale szare o 13 proc. krótsze niż 30 lat temu. Skutki zmiany klimatu (19 czerwca 2024)40% zużycia energii w miastach UE to budynki. O komunikacji i sprawnej transformacji sektora (18 czerwca 2024)Transfer korzyści poza Europę nie leży we wspólnym interesie (18 czerwca 2024)Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony