Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor nadzoru w Dziale Inwestycji i Remontów Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
Sygnity EAM for Aqua: System zarządzania majątkiem sieciowym i budowania inteligentnych sieci firmy Sygnity S.A.

Zmiany w projekcie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

a+a-    Powrót       12 października 2017       Woda   

We wtorek, 10 października 2017 r., Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w sejmie 11 października 2017 r. Projekt powyższy znacząco różni się od wersji projektu przekazanej do konsultacji społecznej dnia 22.09.2017 roku.

Zgodnie z treścią projektu od dnia wejścia w życie ustawy tj. z dniem następującym po dniu ogłoszenia, do 31 grudnia 2017 r. zadania organu regulacyjnego będzie wykonywać Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Natomiast od dnia 1 stycznia 2018 r. będzie to Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie albo regionalne zarządy gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Co do zasady projekt ustawy zakłada, że taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa na okres trzech lat, a wniosek taryfowy o zatwierdzenie taryfy przekazuje organowi regulacyjnemu w terminie 120 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy.

Artykuł 8 ust. 1 projektu ustawy zakłada, że „taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc przez 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy” (w tym przypadku termin złożenia wniosku to 90 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy).

W projekcie skierowanym do sejmu zawarto niebezpieczną, jak się wydaje, regulację odnoszącą się do kryteriów oceny taryf. O ile w pierwotnym projekcie noweli organ regulacyjny badał (tak jak obecnie) taryfę z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa, to obecnie proponuje się, aby ocena następowała nie tylko z punktu widzenia zgodności z przepisami prawa, ale również dano regulatorowi prawo ,,analizy'' marży zysku oraz weryfikację kosztów, pod względem celowości ich ponoszenia.

Przedstawiciele Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" będą aktywnie uczestniczyć w pracach komisji sejmowych i senackich, które dotyczyć będą przedmiotowego projektu nowelizacji ustawy.

Uwagi do aktualnego projektu

IGWP prosi o przesyłanie uwag do aktualnego projektu ustawy w jak najszybszym terminie, również w formie edytowalnej, na adres sekretariat@igwp.org.pl oraz p.sikorski@igwp.org.pl.

Dorota Jakuta, prezes IGWP

Źródło: IGWP

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W Krakowie dobra woda prosto z kranu (23 lutego 2018)Jakie zmiany ws. jakości wody pitnej proponuje Komisja? (22 lutego 2018)Propozycja przepisów poprawiających jakość wody pitnej w UE (02 lutego 2018)Marszałek woj. śląskiego rozważa dodatkową opłatę za wodę dla części miast (16 stycznia 2018)Konfederacja Lewiatan: Nowe prawo wodne budzi wiele wątpliwości (04 stycznia 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony