Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.06.2023 06 czerwca 2023

Zmiany w rozporządzeniu EMAS przyjęte

   Powrót       06 września 2017       Zrównoważony rozwój   

Komisja Europejska zatwierdziła nowe Załączniki I, II oraz III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Zmiany mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczą zasadniczych wymagań systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. W szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

Zaktualizowane załączniki (również w języku polskim) dostępne są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(1).

Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS:

  • konieczność spełnienia nowych wymagań normy ISO 14001:2015,
  • bardziej szczegółowe określenie kontekstu organizacji,
  • identyfikacja potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
  • bardziej znaczące uwzględnianie perspektywy cyklu życia przy ocenie znaczenia aspektów środowiskowych,
  • określenie działań odnoszących się do ryzyk i szans związanych z systemem zarządzania środowiskowego.

Pełne wdrożenie zmian będzie możliwe jeśli organizacje zarejestrowane w systemie EMAS zastosują się do nowych wymogów do 14 września 2018 r.

Podsumowanie wszystkich zmian wprowadzonych do załączników można znaleźć w materiale informacyjnym KE(2). Natomiast powiązania nowej normy ISO 14001:2015 i EMAS omówione zostały w przewodniku "EMAS i zmieniona norma ISO 14001(3)".

Źródło: GDOŚ

Przypisy

1/ Commission Regulation (EU) 2017/1505 of 28 August 2017 amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (Text with EEA relevance. )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0001.01.ENG
2/ Zaktualizowane załączniki do rozporządzenia EMAS
http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/86467/EMAS_revised_annexes_PL_ost_news_image.pdf
3/ EMAS i zmieniona norma ISO 14001
http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/factsheets/ISO-14001.PL_v2.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Odpady medyczne w zamówieniach publicznych – litera prawa a praktyka (15 marca 2023) Granty dla młodych innowatorów sektora OZE w ramach programu Science ONDE Flow Innovation Academy (26 września 2022)Przygotowania do raportowania niefinansowego. Od czego zacząć? (20 lipca 2022)Europejskie metropolie podpisały tzw. deklarację Katowicką (30 czerwca 2022)Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – obowiązek czy szansa? (19 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony