Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Zmiany w rozporządzeniu EMAS przyjęte

a+a-    Powrót       06 września 2017       Zrównoważony rozwój   

Komisja Europejska zatwierdziła nowe Załączniki I, II oraz III do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Zmiany mają istotne znaczenie, ponieważ dotyczą zasadniczych wymagań systemów zarządzania środowiskowego funkcjonujących w organizacjach zarejestrowanych w EMAS. W szczególności wynikają z konieczności dostosowania wymagań EMAS do nowej normy ISO 14001:2015.

Zaktualizowane załączniki (również w języku polskim) dostępne są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej(1).

Nowe obowiązki organizacji zarejestrowanych w EMAS:

  • konieczność spełnienia nowych wymagań normy ISO 14001:2015,
  • bardziej szczegółowe określenie kontekstu organizacji,
  • identyfikacja potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron,
  • bardziej znaczące uwzględnianie perspektywy cyklu życia przy ocenie znaczenia aspektów środowiskowych,
  • określenie działań odnoszących się do ryzyk i szans związanych z systemem zarządzania środowiskowego.

Pełne wdrożenie zmian będzie możliwe jeśli organizacje zarejestrowane w systemie EMAS zastosują się do nowych wymogów do 14 września 2018 r.

Podsumowanie wszystkich zmian wprowadzonych do załączników można znaleźć w materiale informacyjnym KE(2). Natomiast powiązania nowej normy ISO 14001:2015 i EMAS omówione zostały w przewodniku "EMAS i zmieniona norma ISO 14001(3)".

Źródło: GDOŚ

Przypisy

1/ Commission Regulation (EU) 2017/1505 of 28 August 2017 amending Annexes I, II and III to Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) (Text with EEA relevance. )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.222.01.0001.01.ENG
2/ Zaktualizowane załączniki do rozporządzenia EMAS
http://www.gdos.gov.pl/files/aktualnosci/86467/EMAS_revised_annexes_PL_ost_news_image.pdf
3/ EMAS i zmieniona norma ISO 14001
http://ec.europa.eu/environment/emas/pdf/factsheets/ISO-14001.PL_v2.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisarz Vella o EMAS w 2017 roku (02 stycznia 2018)Niskie opłaty, ale wielu zobowiązanych (07 grudnia 2017)Porozumienie paryskie tematem COP23 (17 listopada 2017)70 proc. ankietowanych organizacji pozytywnie ocenia EMAS (27 lipca 2017)Branża budowlana już wie, jak wygrać w zielone (08 czerwca 2017)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony