Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Zmiany w zarządzaniu Odrą. Opublikowano ustawę o jej rewitalizacji

   Powrót       25 września 2023       Zrównoważony rozwój   

22 września w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry. Czytamy w niej o głównych punktach inwestycji, które mają poprawić warunki środowiskowe rzeki w zakresie ilości i jakości wody, funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach pobliskich oraz zwiększyć możliwości retencjonowania wody na obszarze zlewni.

Ustawa zarysowuje działania analityczno-planistyczne na wybranych ciekach wodnych, stanowiących dopływy rzeki. Określa zasady wsparcia finansowego dla gospodarki wodnej, działań w kwestii ustalenia zakresu ingerencji człowieka na obszarach Odry oraz sposoby odbudowania ichtiofauny rzeki.

W dokumencie przedstawiono zmiany poszczególnych przepisów, dotyczących realizacji planowanych inwestycji. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zaktualizowano informacje dotyczące finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 10 ppkt b) ustawy o rewitalizacji Odry, finansowanie od teraz ma obejmować m. in. wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej gospodarki oraz kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju. Do tego dochodzi również wspomaganie realizacji zadań w obszarze rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych. Większość zapisów ustawy wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

Zuzanna Gabrel: Koordynatorka redakcji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 3,5 mld zł z funduszy europejskich na gospodarkę wodną. Podsumowanie Wód Polskich (10 maja 2024)Kraków przygotowuje się na zmiany klimatyczne. Lokalne partnerstwa i naśladowanie natury (26 marca 2024)Planowanie przestrzenne: know-how od ekspertów MRiT (27 lutego 2024)Publiczne konsultacje naboru inwestycji niezbędnych do przeprowadzenia reformy planowania przestrzennego (09 lutego 2024)Klimatyczny podręcznik dla samorządów od IOŚ-PIB (29 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony