Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
07.07.2022 07 lipca 2022

Zarząd ZMP o projektowanych zmianach prawa

Samorządy zrzeszone w Związku Miast Polskich negatywnie oceniają propozycje nowelizacji – m.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennych, Prawa wodnego czy rozporządzenia ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

   Powrót       27 stycznia 2022       Planowanie przestrzenne   

Podczas posiedzenia zarządu Związku Miast Polskich (ZMP), które odbyło się 21 stycznia br., zaopiniowano m.in. Prawo wodne, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowanie przestrzenne

W ocenie samorządowców projektowane zmiany w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wyznaczają pozytywny, choć mało ambitny, kierunek zmian. Jak stwierdzono, zaproponowano mało odważne rozwiązania, które nie będą miały znaczącego przełożenia na poprawę sytuacji w zakresie planowania przestrzennego. - Ministerstwo proponuje szeroki zakres zmian w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stawia na usprawnienie procesu planistycznego i skracanie procedur przy sporządzaniu aktów planowania przestrzennego, co nie do końca pokrywa się z przedstawionymi w projekcie ustawy zmianami – wskazuje ZMP.

Zdaniem samorządowców projektowane zmiany, które obejmują m.in. likwidację Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenie w miejsce tego dokumentu nowego aktu planistycznego – planu ogólnego. Jego sporządzenie miałoby być obligatoryjne, dokument posiadałby charakter aktu prawa miejscowego i obowiązywał na terenie całej gminy. Jak wskazywano, obowiązek sporządzenia tego typu dokumentu będzie stanowić dodatkowe obciążenie finansowe dla budżetu gminy.

Czytaj też: Trzy nowe rozporządzenia ws. planowania przestrzennego. “Obowiązek legislacyjny” bez większego znaczenia?

Podczas spotkania członkowie zarządu przypomnieli o opiniowanym jeszcze w 2017 r. tzw. Kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Projekt ten spotkał się wówczas z pozytywna opinią ZMP. Jak mówił burmistrz Lublińca Edwarda Maniury, warto wrócić do tego projektu regulacji.

Prawo wodne

Związek „zdecydowanie negatywnie ocenia” przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne. Projekt ten zakłada m.in. nałożenie na gminy, które nie dostosują się do wymogów wynikających z dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, pieniężnych kar administracyjnych. - Zmiana ta to kolejne podwyższenie przychodów PGW Wody Polskie - ocenia projektowaną nowelizację ZMP. I dodaje, że przepisy te „są nieakceptowalne i zasługują na odrzucenie”.

Więcej na temat projektowanych zmian w artykule pt. Ustawa Prawo wodne w konsultacjach społecznych. Czas opiniowania został skrócony.

- Zarząd ZMP krytycznie odniósł się też do zapisów, że w aglomeracji, którą często tworzy kilka gmin, gmina wiodąca ponosi odpowiedzialność i skutki finansowe za niepodłączonych do sieci mieszkańców w gminach współtworzących aglomerację – wskazuje ZMP. Zdaniem samorządowców problematyczna kwestią jest także „składanie przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Wodom Polskim”. Jak argumentowano, w zakresie tym mogą wystąpić problemy podobne do tych, jakie odnotowywano podczas ustalania taryf za doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków.

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

Z negatywna opinią Związku spotkało się ponadto rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie ws. przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt ten m.in. zakłada, że z grupy przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wyłączone miałby zostać inwestycje związane z budową instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych emitujących pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz. Jak argumentuje legislator, dotychczas (ostatnie 5 lat), tego typu instalacje nie wymagały uzyskania wspomnianych decyzji.

W ocenie ZMP jednak „przyjęcie zapisów polegających na wykreśleniu instalacji radiokomunikacyjnych z katalogu przedsięwzięć mogących wymagać oceny oddziaływania na środowisko, bez utworzenia innych regulacji, poważnie obniży standard ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, które jest szkodliwe dla ludzi”. - Nowelizacji takiej towarzyszyć powinno wdrożenie nowych regulacji, które być może nawet w sposób bardziej adekwatny odnosiłyby się do kwestii oddziaływania stacji bazowych oraz charakterystyki rozkładu pól elektromagnetycznych emitowanych przez anteny sektorowe – wskazuje Związek.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wielkopolska Wschodnia: 18 mln euro na neutralność klimatyczną (05 lipca 2022)Wdrożenie założeń Krajowej Polityki Miejskiej wymaga reformy finansów JST (29 czerwca 2022)Najnowszy ranking programu „Czyste Powietrze” – na czele pomorskie gminy (23 czerwca 2022)Onshore wygeneruje miliony dla polskiej gospodarki (13 czerwca 2022)KE: 118 samorządów, w tym 28 z Polski, dołącza do unijnej inicjatywy adaptacji do zmian klimatu (10 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony