Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.02.2024 21 lutego 2024

Znamy pierwsze szczegóły programu „Czyste Powietrze”

Kontrole realizowanej inwestycji do nawet 3 lat po jej zakończeniu, wentylacja z odzyskiem ciepła czy nabór wniosków w trybie ciągłym - oto pierwsze potwierdzone przez Ministerstwo Środowiska informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze”.

   Powrót       07 września 2018       Ryzyko środowiskowe   

Nabór wniosków w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” ruszyć ma już niebawem. Zdaniem szefa resortu środowiska program „powinien rozpocząć się w drugiej połowie września”. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2018 – 2029, jednak jak podaje Ministerstwo Środowiska(1), podpisywanie umów o udzielenie wsparcia finansowego możliwe będzie do końca 2027 r.

Jak wygląda procedura?

Przed złożeniem wniosku kluczową kwestią będzie przeprowadzenie audytu energetycznego, na podstawie którego określone zostaną potrzeby termomodernizacyjne budynku. Dane te zweryfikowane zostaną przez przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który potwierdzi, czy stan budynku jest zgodny z danymi zawartymi we wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaną wypłacone środki finansowe. W zależności od szczegółowości przeprowadzanych prac inwestycyjnych środki mogą być wypłacane w kilku ratach - po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia. Ponadto, beneficjenci spodziewać będą mogli się kontroli w okresie utrzymania projektu (po jego realizacji) w terminie do nawet 3 lat.

Na jakie działania uzyskamy dofinansowanie?

W ramach programu dofinansowane mogą zostać działania termomodernizacyjne oraz wymiana nieefektywnych pieców i kotłów na paliwo stałe starej generacji. Ponadto do kosztów kwalifikowanych włączone zostaną czynności poprzedzające właściwe działania inwestycyjne – tj. przeprowadzenie audytu energetycznego (wymaganego przy tego typu inwestycjach), wykonania dokumentacji projektowej czy ekspertyzy ornitologicznej. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany na jeden budynek dla tych czynności wynieść ma 1 tys. zł.

Prócz prac związanych z dociepleniem przegród budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, beneficjenci liczyć mogą na dofinansowanie montażu systemu ogrzewania elektrycznego czy wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła. Maksymalna, przewidziana przez program wysokość kosztów kwalifikowanych montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wynosić będzie 8 tys. zł dla kolektorów słonecznych oraz 30 tys. zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznych. Najwięcej, bo aż 45 tys. zł, mogą wynieść koszty kwalifikowane związane z montażem pompy ciepła.

Planowany okres realizacji inwestycji wynosić ma nie więcej niż 2 lata od daty zawarcia umowy o dofinansowanie. O wsparcie finansowe będą mogły się ubiegać inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Nabór w trybie ciągłym

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym. Oznacza to, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco. Nabory wniosków prowadzone i rozpatrywane będą przez właściwe dla miejsca zamieszkania WFOŚiGW. Na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW pojawią się niedługo szczegółowe informacje o terminach składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania.

Obecnie trwają spotkania w gminach, podczas których mieszkańcy mogą uzyskać więcej informacji nt. programu Czyste Powietrze.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Broszura programu
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/wrzesien_2018/Czyste_powietrze/Czyste_powietrze_ulotka.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 41 tys. kopciuchów dymi wokół Warszawy (20 lutego 2024)Lekkie i zrównoważone budownictwo szansą na sprostanie wyzwaniom klimatycznym i demograficznym (19 lutego 2024)Zapobiec 87 tys. przedwczesnych zgonów. Apel o szybkie wdrożenie nowych norm jakości powietrza (14 lutego 2024)Wypłaty dotacji w programie „Czyste Powietrze” (12 lutego 2024)Polski Alarm Smogowy prezentuje 7 antysmogowych zadań dla rządu Donalda Tuska (08 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony