Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.09.2023 28 września 2023

Znamy stawki opłat za korzystanie ze środowiska w przyszłym roku

   Powrót       07 września 2023       Ryzyko środowiskowe   

W Monitorze Polskim pojawiło się obwieszczenie Minister Klimatu i Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska w 2024 r.

Dokument (1)zawiera górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska. W przypadku gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza maksymalna opłata wynosi 512,23 zł/kg. Umieszczenie odpadów na składowisku wiąże się z opłatą do 375,25 zł/Mg.

W pierwszej tabeli obwieszczenia zawarto listę 67 gazów i pyłów z określonymi stawkami. Największe opłaty przewidziano w przypadku m. in. arsenu i azbestu (502,64 zł/kg), najmniejsze dla tlenku węgla oraz węglowodorów alifatycznych i ich pochodnych (0,14 zł/kg).

W drugiej tabeli znalazły się opłaty za gazy wprowadzane do powietrza, powstające przy przeładunku benzyn silnikowych. Napełnianie zbiorników, np. z tzw. dachem stałym, wiąże się z opłatą 7,84 zł.

W tabeli C podano jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub które posiadają pozwolenie zintegrowane.

Czytaj: Jak dobrze przygotować sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska?

Z kolei w tabeli D umieszczono stawki za wprowadzanie do powietrza substancji pochodzących z procesów spalania paliw silnikowych. W tabeli E - stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu.

Opłaty mają obowiązek wnosić wszyscy producenci oraz pozostali użytkownicy środowiska, m. in. przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (np. fundacje, szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe) czy osoby wykonujące zawód medyczny. Opłatami objęci są też hodowcy, a w szczególności osoby prowadzące działalność wytwórczą w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Wiele urzędów marszałkowskich udostępnia aplikację EkoPłatnik, która pomaga przygotować wykazy z informacjami o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Cały dokument dostępny pod tym linkiem:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/prawo-reglamentacja/7680.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Program Hydrostrateg. Dostępne dofinansowanie na projekty wodne (27 września 2023)Zielone światło dla biopaliw (26 września 2023)Opublikowano projekt nowelizacji systemu SENT (26 września 2023)Rozumiemy potrzeby biznesu i społeczności lokalnych (25 września 2023)Pierwsze w Polsce studia MBA ESG na Uczelni Łazarskiego - specjalny rabat dla Czytelników Teraz Środowisko (22 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony