Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
19.01.2021 19 stycznia 2021

BDO - ewidencja i sprawozdawczość komunalna w 2021 r.

21 stycznia 2021

21 stycznia 2021 r., godz. 9:00-13:00

Praktyczne aspekty aktualnych obowiązków w gospodarce odpadami oraz planowane zmiany w 2021 r.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny, utworzony na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2019 r. poz. 701 z późn. zm) art. 79 ust. 1. Data uruchomienia była wielokrotnie przesuwana. Integralną jej częścią BDO jest rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. i jest to pierwszy element BDO. Z kolei od 1 stycznia 2020 r. zostały uruchomione kolejne moduły systemu tj. ewidencji i sprawozdawczości. Umożliwiają one uzyskanie aktualnej informacji na temat ilości odbieranych, zbieranych i transportowanych odpadów oraz miejsca ich przekazania i przetwarzania. Operacje są realizowane na bieżąco. Polska tworzy całkowicie od podstaw własny system BDO. Ten unikatowy na skalę światową projekt, jest realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej współpracy z Ministerstwem Środowiska.

Adresaci szkolenia BDO
Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów
Specjaliści ds. ochrony środowiska
Przedstawiciele firm prywatnych zajmujących się zagospodarowaniem odpadów
Reprezentanci przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce wodno-ściekowej
Przedstawiciele samorządów

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: 21 stycznia 2021
Cena: 299 zł netto + VAT

On-line
Cała Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony