Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Emisje zanieczyszczeń do wody i powietrza w przemyśle celulozowo-papierniczym w kontekście oznakowania ekologicznego UE

22 czerwca 2021

Szkolenie adresowane jest do:
• producentów bibuły
• producentów papieru graficznego, gazetowego i przetworzonego

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- Podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. Dyrektywa IED 2010/75/UE.
- Narzędzia ochrony środowiska - pozwolenia ekologiczne na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza i wody.
- Emisje zanieczyszczeń do powietrza z procesów wytwarzania masy celulozowej i papieru.
- Emisje do wody (ChZT, zawiesiny, związki azotu i fosforu, siarczany, AOX) z procesów wytwarzania masy celulozowej i papieru.
- Charakterystykę podstawowych parametrów jakościowych bibułki, produktów z bibułki, papieru graficznego.
- Kryteria ekologiczne dla papierów graficznych i bibułki (tissue), wynikające z Decyzji Komisji nr 2019/70 z dn. 11.01.2019.
- Interpretację wyników badań emisji do powietrza w oparciu o przykładowe raporty i wyznaczanie parametrów PS i PNOx zgodnie z zapisami ww. Decyzji 2019/70.
- Interpretacja wyników badań emisji do wody w oparciu o przykładowe raporty i wyznaczanie parametrów PChZT i PP, zgodnie z zapisami ww. Decyzji 2019/70.
- Przykładowe obliczenia dotyczące zgodności z kryteriami określonymi w Decyzji Komisji 2019/70.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 22 czerwca 2021 do 23 czerwca 2021
Cena: Udział w wydarzeniu to koszt 1200 pln + vat na osobę

Link do spotkania zostanie wysłany do zarejestrowanych na szkolenia uczestników, którzy uregulują opłatę za szkolenie.
On-line / Warszawa
Polska

Kontakt

Marta Dzierzęcka
Telefon: + 48 695 99 69 66
Więcej informacji
▲  Do góry strony