Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

III Forum Liderów PPP

19 czerwca 2019

Spotkanie sektora publicznego z biznesem. Forum Liderów PPP to cykl konferencji łączących sektor publiczny z prywatnym, organizowanych od roku 2016 pod Patronatem Honorowym Ministra Inwestycji i Rozwoju.
Wydarzenie ma na celu umożliwienie uczestnikom nawiązania rzeczywistych, realnych kontaktów, networkingu, dialogu na temat potencjalnej współpracy i możliwości realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP.

Konferencja PPP dotyczyć będzie dwóch sektorów:

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
- budowa infrastruktury drogowej i towarzyszącej
- parkingi (kubaturowe, podziemne)
- usługi utrzymania dróg
- rewitalizacja dworców
- wiaty przystankowe i meble miejskie
- remonty chodników, dróg rowerowych i przejść podziemnych
- budowa infrastruktury dla elektromobilności

USŁUGI TRANSPORTOWE
- organizacja transportu zbiorowego
- zapewnienie przewozów
- uruchomienie i zarządzanie systemem wypożyczalni samochodów miejskich
- rozwój i utrzymanie systemu wypożyczalni rowerów miejskich

Konferencja dedykowana przede wszystkim dla samorządów – wśród przewidywanych uczestników znajdą się przede wszystkim dyrektorzy wydziałów w poszczególnych Urzędach Marszałkowskich, Urzędach Miejskich, Starostwach Powiatowych, zajmujący się kwestiami związanymi z infrastrukturą transportową oraz inne osoby odpowiedzialne w jednostkach samorządu terytorialnego za kwestie infrastruktury transportowej, budowy i renowacji dróg, transportu zbiorowego, zamówień publicznych, pozyskiwanie funduszy unijnych.

Wydarzenie kierowane jest do:
- decydentów w kwestiach inwestycji strategicznych
- jednostek samorządu terytorialnego sprawujących nadzór nad infrastrukturą drogową i towarzyszącą, tj. Urzędy, Starostwa Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie
- związków samorządów terytorialnych
- organów administracji rządowej
- jednostek badawczo-rozwojowych
- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej posiadających własne drogi i parkingi
- państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
- państwowych szkół wyższych
- państwowych lub samorządowych instytucji kultury
- firm prywatnych świadczących usługi związane z zarządzaniem infrastrukturą drogową
- kancelarii
- firm doradczych
- przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych
- banków
- spółek handlowych
- środowiska naukowego
- ekspertów w zakresie PPP

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów
Daty: 19 czerwca 2019
Cena: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

CENTRUM KONFERENCYJNE UOKIK
PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
Warszawa
Polska

Kontakt

konferencja@forumliderowppp.pl
Telefon: +48 888-770-651
Więcej informacji
▲  Do góry strony