Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2022 29 stycznia 2022

KONFERENCJA ONLINE „Bezpieczeństwo w samorządach i branży komunalnej”

21 stycznia 2022

Konferencja będzie się składała z dwóch sesji.
Pierwsza poświęcona będzie m.in. cyberbezpieczeństwu, zarządzaniu ryzykiem oraz szeroko pojętemu bezpieczeństwu funkcjonowania samorządu i przedsiębiorstw komunalnych oraz dobrym praktykom związanym z tymi zagadnieniami.
W drugiej sesji skoncentrujemy naszą uwagę na bezpieczeństwie wody. Rychła implementacja dyrektywy Unii Europejskiej do polskiego prawa nałoży obowiązek sporządzania oceny ryzyka, wdrożenia systemów jakości wody czy ich monitoringu. Nowe regulacje i ich skutki już niebawem dotyczyć będą nie tylko branży wod-kan, ale wielu innych przedsiębiorstw i instytucji zarządzających tzw. obiektami priorytetowymi.

Adresaci konferencji:
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
przedstawiciele innych instytucji publicznych,
kadra zarządzająca przedsiębiorstw komunalnych - zakładów oczyszczania miasta i gospodarki odpadami, przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, energetyki, ciepłownictwa
biura consultingowe i inżynierskie, firmy branżowe, wykonawcze.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: 21 stycznia 2022
Cena: Dla samorządów udział bezpłatny

On-line
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony