Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Projektu MISCOMAR - Multiple benefits of biomass crops on marginal land

20 marca 2019

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych zaprasza do udziału w konferencji Multiple benefits of biomass crops on marginal land, która odbędzie się 20-21 marca 2019 r. w Katowicach.

W trakcie konferencji zostaną przedstawione rezultaty badań przeprowadzonych w projekcie MISCOMAR w kontekście założeń polityki Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania biomasy roślinnej do produkcji energii. Wprowadzenia miskanta do istniejących systemów upraw wymaga rozważenia i przetestowania różnych sposobów zagospodarowania wyprodukowanej biomasy, szczególnie tej pochodzącej z terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, przedstawicieli administracji samorządowej i państwowej, producentów biomasy, firmy wykorzystujące biomasę rolniczą na cele energetyczne, dostawców energii.

Konferencja podsumowuje realizację projektu MISCOMAR – „Produkcja biomasy miskanta jako alternatywa dla obszarów zanieczyszczonych i odłogowanych: jakość, ilość oraz wpływ na glebę”, którego celem jest określenie możliwości uprawy nowych genotypów miskanta nasiennego (Miscanthus sp.) na glebach marginalnych, w tym zanieczyszczonych metalami ciężkimi, ocena ilości i jakości wyprodukowanej biomasy oraz wpływu prowadzonych upraw na jakość gleb. Projekt jest finansowany w ramach programu FACCE SURPLUS.

Językiem konferencji jest język angielski.

Zapraszamy do rejestracji za pośrednictwem formularza online

Strona internetowa projektu MISCOMAR: www.miscomar.eu

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 20 marca 2019 do 21 marca 2019
Cena: Udział w konferencji jest bezpłatny.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
Katowice
Polska

Kontakt

Ewa Cimander-Staszak
Telefon: 32 254 60 31 w. 280
Więcej informacji
▲  Do góry strony