Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Oszacowanie poziomu zanieczyszczenia środowiska wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i metalami ciężkimi przy wykorzystaniu bioindykatorów roślinnych

13 czerwca 2019

Informacje o jakości powietrza dostarczane w ramach Państwowego Systemu Monitoringu pozyskiwane są w oparciu o dane ze stacji monitoringowych, w których próbki powietrza są pobierane, a często również analizowane automatycznie. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na oszacowanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń obecnych w powietrzu atmosferycznym zarówno na zdrowie człowieka, jak i na całe ekosystemy.

Jak oszacować jednak jakość powietrza oraz depozycję substancji stanowiących zagrożenie dla ekosystemu oraz zdrowia ludzi na obszarze, na którym brakuje stacji monitoringowych, który znajduje się w lesie, albo trudno dostępnym terenie – na przykład w górach?

W takiej sytuacji jednym z rozwiązań jest wykorzystanie bioindykatorów roślinnych. W podejściu tym organy asymilacyjne roślin – igły, liście – wykorzystywane są jako receptory aktywne lub pasywne zanieczyszczeń.
Do zalet stosowania bioindykatorów roślinnych zaliczyć można niski koszt analiz oraz brak konieczności wcześniejszej instalacji próbników w terenie.

Na seminarium zostaną przedstawione przykłady wykorzystania roślin do oceny obciążenia środowiska WWA i metalami ciężkimi wybranych parków krajobrazowych polski południowej, parków narodowych (Bieszczadzkiego, Karkonoskiego, Ojcowskiego i Roztoczańskiego) oraz terenów znajdujących się w otoczeniu Huty Konin, gdzie do 2009 roku działał zakład elektrolizy aluminium. Dodatkowo zostaną omówione zalety i wady wykorzystania roślin w badaniach biomonitoringowych.

Prowadzący: Jacek Borgulat, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 13 czerwca 2019 do 13 czerwca 2019
Cena: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
Katowice
Polska

Kontakt

Ewa Cimander-Staszak
Telefon: 32 254 60 31 w. 280
Więcej informacji
▲  Do góry strony