Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Szkolenie dla przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem innowacyjnych technologii środowiskowych

17 czerwca 2019

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) w zakresie:
- warunków naboru, kryteriów oceny i kwalifikowalności kosztów oraz wypełniania wniosku – zapoznanie z GWD (Generatorem Wniosków o Dofinansowanie) w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych” oraz Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego

UWAGA:
brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia
w przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 13 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. prowadzi nabór wniosków do programu SOKÓŁ.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: 17 czerwca 2019
Cena: Szkolenie jest bezpłatne.

Siedziba NFOŚiGW
ul. Konstruktorska 3A
sala 102
Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony