Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

Las Energii - dekarbonizacja, rozwój OZE i samowystarczalność energetyczna Lasów Państwowych
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Lasy Państwowe – to nie tylko drzewa. To jednocześnie podmiot zaufania społecznego i organizacja dysponująca różnego rodzaju zasobami – poza naturalnymi – także zasobami w postaci pracowników, wiedzy, nieruchomości czy infrastruktury. Mając na uwadze wyzwania, które stawia przed nami zmieniająca się rzeczywistość, Lasy Państwowe systematycznie zwiększają swoje zaangażowanie w transformację energetyczną – własną, a za jej pośrednictwem również całej Polski.

Wyrazem tego zaangażowania są projekty rozwojowe, takie jak przede wszystkim „Las Energii”, działania związane z modernizacją energetyczną budynków zarządzanych przez Lasy Państwowe czy też projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, w ramach którego badane są możliwości zwiększenia pochłaniania CO2 przez lasy w efekcie modyfikacji gospodarki leśnej.

„Las Energii” jest złożonym, wieloaspektowym przedsięwzięciem obejmującym różnorodne zagadnienia dotyczące transformacji energetycznej. Najważniejsze cele projektu to:

  • przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym,
  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego na drodze do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej Lasów Państwowych.
Projekt przewiduje współpracę z podmiotami z branży energetycznej w zakresie udostępniania gruntów pod inwestycje OZE, a także promowanie oraz współtworzenie małych, lokalnych systemów energetycznych w ramach energetyki rozproszonej (klastry energii). Równolegle prowadzone będą komplementarne, innowacyjne i pilotażowe działania – np. budowa prototypu instalacji do elektrolizy wody (produkcji zielonego wodoru). Kontynuowana będzie też rozbudowa floty pojazdów napędzanych energią elektryczną i paliwami alternatywnymi wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą (punkty ładowania EV w nadleśnictwach). Uzyskane dzięki realizacji projektu oszczędności mają być gwarancją ciągłości wypełniania przez Lasy Państwowe obowiązków związanych z utrzymaniem lasów oraz zapewnieniem świadczonych przez nie usług ekosystemowych.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, która gospodaruje na 1/4 powierzchni Polski.
Dbamy o trwałość i różnorodność biologiczną lasów, chroniąc je przed wieloma zagrożeniami – klęskami żywiołowymi, szkodnikami, chorobami, pożarami, a także przed skutkami kłusownictwa czy wandalizmu. W ten sposób nie tylko dbamy o przyrodę, ale też umożliwiamy Polakom bezpieczne korzystanie z jej dóbr. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony