Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Tydzień 3R

21 listopada 2022

Tydzień 3R to ogólnopolski projekt mający na celu podniesienie świadomości dot. zamykania obiegu odpadów w Polsce. Skierowany jest do różnego rodzaju podmiotów — miast i gmin, organizacji biznesowych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, szkół i mieszkańców – które organizują działania na rzecz redukcji konsumpcji rzeczy zbędnych, szukania nowych zastosowań dla rzeczy już raz użytych i recyklingu tych, które powrócić mogą do obiegu. Organizowany jest przez Koalicję 5 Frakcji w ramach Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów (EWWR), mającego na celu podniesienie zapobiegania powstawaniu odpadów w Europie.

I edycja wydarzenia odbyła się w dniach 22 – 28 listopada 2021 roku pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Komisji Europejskiej, Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich RP.

MIERZ WYŻEJ to hasło II edycji Tygodnia 3R, który odbędzie się w dniach 21 – 27 listopada 2022 roku. Proponując tegoroczną myśl przewodnią, chcemy zwrócić uwagę nie tylko na ustanowioną przez Unię Europejską hierarchię postępowania z odpadami, ale także podkreślić konieczność podejmowania codziennych wyzwań w dążeniu do zmniejszenia rosnącej ilości generowanych odpadów. Jesteśmy przekonani, że wspólne MIERZENIE WYŻEJ zachęci odbiorców do wybierania wyższych poziomów hierarchii postępowania z odpadami.

W ramach Tygodnia 3R planujemy zorganizowanie różnorodnych działań: konferencji, prezentacji zasad 3R, promowania działań organizowanych i wdrażanych przez poszczególne podmioty biorące udział. Jesteśmy przekonani, że tylko wspólne działania w szerokim partnerstwie pozwolą skutecznie promować i wspierać budowanie świadomości w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, która jest fundamentem przechodzenia na gospodarkę obiegu zamkniętego. Ta uniwersalna idea codziennego dbania o środowisko jest niezbędna wszystkim interesariuszom, by nawyki naszych mieszkańców, pracowników, konsumentów czy klientów pozwalały nam wspólnie realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju i budować poczucie współodpowiedzialności za środowisko.

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 21 listopada 2022 do 27 listopada 2022

Cały kraj
Polska

Kontakt

Urszula Fabianiak
Telefon: +48 797 748 507
Więcej informacji
▲  Do góry strony