Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Warsztaty – Czy recykling odpadów opakowaniowych może być opłacalny dla MŚP?

26 marca 2019

Efektywne korzystanie z zasobów w gospodarce odpadami ma podwójne znaczenie. Z jednej strony odnosi się do działalności przedsiębiorstw, głownie małych i średnich, uczestniczących w tym systemie a z drugiej do rezultatów działalności systemu jako całości, którego jednym z celów w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego jest maksymalizacja odzysku zasobów z odpadów. Obydwa te znaczenia są ze sobą ściśle powiązane, przekładając się na ilość i jakość surowców wtórnych oraz rentowność funkcjonowania zaangażowanych podmiotów.

Prowadzenie opłacalnej działalności gospodarczej w zakresie obierania, zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z selektywnej zbiórki stanowi poważne wyzwanie dla MŚP. Problemem są stale zmieniające się uwarunkowania rynkowe oraz konieczność sprostania coraz to wyższym wymaganiom odnośnie do jakości surowców wtórnych. Wymaga to od firm elastyczności w funkcjonowaniu, odpowiedniej organizacji oraz przemyślanych inwestycji, które mogą być jednak ograniczane przez czynniki ekonomiczne, techniczne i prawne.

Europejskie Centrum Wiedzy na temat Wydajności Zasobów EREK oferuje MŚP działającym w zakresie gospodarki odpadami narzędzia, informacje oraz przykłady dobrych praktyk dotyczących rozwiązań logistycznych, technologicznych i organizacyjnych, które pozwalają firmom obniżyć koszty działalności dzięki ograniczeniu zużycia energii, wody i materiałów przy jednoczesnej poprawie efektywności, wydajności i opłacalności ich działania.

Warsztaty stworzą forum do dyskusji i wymiany doświadczeń dotyczących możliwości usprawnień w działalności podmiotów z branży gospodarki odpadami opakowaniowymi z selektywnej zbiorki w kontekście poprawy ich wydajności i opłacalności uwzględniając:
• obecne polityki krajowe i unijne oraz tendencje dotyczące rynku recyklingu odpadów opakowaniowych, które mają bezpośredni wpływ na obecną działalność przedsiębiorstw tej branży i ich rozwój w przyszłości,
• czynniki organizacyjne, prawne oraz ekonomiczne wpływające na efektywność i rentowność systemów obierania, zbierania, przetwarzania oraz recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym zasada poszerzonej odpowiedzialności producentów (EPR),
• rozwiązania techniczne dla przedsiębiorstw przyczyniające się do poprawy efektywności ich działania oraz oszczędniejszego korzystania z zasobów.

Warsztaty, współorganizowane są przez Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu. Organizowane są jako lokalne wydarzenie w ramach inicjatywy unijnej „EU Industry Days” 2019.

Warsztaty prowadzone będą w językach polskim i angielskim.
Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów
Daty: od 26 marca 2019 do 26 marca 2019
Cena: Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
ul. Kossutha 6
40-844 Katowice
Katowice
Polska

Kontakt

Izabela Ratman-Kłosińska
Telefon: 32 254 60 31 w. 243
Więcej informacji
▲  Do góry strony