Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.04.2021 17 kwietnia 2021

Wody opadowe i roztopowe: praktyczny warsztat prawno-ekonomiczny

8 kwietnia 2021

Termin webinarium: 8 kwietnia 2021 r., godz. 10.00

Cel webinarium
Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom praktycznego aspektu tworzenia i stosowania instrumentów prawno-ekonomicznych, związanych z wdrożeniem lokalnego systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.
Szczegółowo omówione zostanie tworzenie i stosowanie umów, regulaminów, instrukcji, uchwał i zarządzeń. Zaprezentowane będzie również prawidłowe dokonywanie kalkulacji opłatowych. Głównie metody kalkulacji wysokości opłaty z tytułu świadczenia usługi odprowadzania deszczówki do systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem podziału na metr sześcienny i metr kwadratowy oraz kluczowe elementy umów cywilnoprawnych.

Prowadzący
mec. dr Jędrzej Bujny, kancelaria SMM Legal w Poznaniu
Grzegorz Gałabuda, SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: 8 kwietnia 2021
Cena: Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, bieżący kontakt z prowadzącym za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe. 280 zł netto od osoby - członkowie IGWP, 330 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy.

On-line
Cała Polska

Kontakt

webinaria@igwp.org.pl
Więcej informacji
▲  Do góry strony