Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Wyzwania dla przedsiębiorstw wod-kan w zakresie gospodarki osadami ściekowymi wobec zmian przepisów dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska

27 lutego 2019

Tematyka szkolenia:
Nowe uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami komunalnymi z punktu widzenia branży wod-kan:
Ustawa o odpadach vs ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
Zarys uwarunkowań prawnych dotyczących zagospodarowania osadów ściekowych;
Dlaczego nowelizacja ustawy o odpadach jest ważna z punkt widzenia przedsiębiorstw wod-kan?
Główne założenia nowelizacji ustawy o odpadach, przegląd kluczowych zmian;
Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorstwach wod-kan, które posiadają zezwolenia?
Sankcje za nieprzestrzeganie nowych przepisów, prezentacja przepisów przejściowych.
Nowelizacja ustawy o inspekcji ochrony środowiska a prawo wodne:
Nowe obowiązki w zakresie opomiarowania zrzutu ścieków;
Oświadczenia dotyczące opłat za usług wodne, naliczanie opłat podwyższonych;
Jakie uprawnienia przysługują Inspekcji Ochrony Środowiska w trakcie kontroli przedsiębiorstwa wod-kan?
Wyzwania związane z gospodarką o obiegu zamkniętym;
Retencjonowanie wody deszczowej w świetle koncepcji GOZ;
Uwarunkowania prawne zagospodarowania wód opadowych i roztopowych przez przedsiębiorstwa wod-kan (aspekty finansowe i organizacyjne).

Prowadzenie
dr Jędrzej Bujny - Radca Prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal. Specjalizuje się w prawie samorządowym (gospodarka komunalna), w prawie ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów) oraz w prawie energetycznym (odnawialne źródła energii). Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń 20.02.2019 r.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: 27 lutego 2019
Cena: Członkowie IGWP - 530,00 PLN (+23% VAT), Pozostali uczestnicy - 640,00 PLN (+23% VAT)

Warszawa
Polska

Kontakt

Iwona Włodarek
Telefon: 52 376 89 28
Więcej informacji
▲  Do góry strony