Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Zielona Konferencja 2.0: „Polityka zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego. Aspekty prawne, polityczne, środowiskowe i techniczne”

19 kwietnia 2024

„Bo nadmiar światła umniejsza istnienia” napisał Czesław Miłosz w swojej powieści „Dolina Issy” wydanej po raz pierwszy w 1955 roku w Paryżu. Chociaż słowa Noblisty zostały przelane na papier w zupełnie innym kontekście, to są adekwatne do jednego z poważniejszych wyzwań środowiskowych, z którym przychodzi się mierzyć współczesnym. Zanieczyszczenie światłem. Pojęcie wciąż nie do końca „odkryte” i „przyswojone” przez społeczeństwo, decydentów i pracowników administracji publicznej. Sztuczne światło to przecież jedna z najważniejszych zdobyczy cywilizacji, która na trwale zmieniła dzieje ludzkości. Okazuje się jednak, że z tego dobrodziejstwa powinniśmy korzystać w sposób świadomy, przemyślany i zaplanowany.

Zanieczyszczenie światłem to wszelkie skutki światła pochodzenia antropogenicznego, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, różnorodność biologiczną, klimat, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a także pozbawiają ludzkość dostępu do naturalnie ciemnego i rozgwieżdżonego nieba. Głównym źródłem problemu jest niekontrolowana i nadmierna emisja światła z urządzeń zewnętrznej infrastruktury oświetleniowej. W polskim systemie prawnym brakuje kompleksowych rozwiązań, które z jednej strony umożliwiałyby zaspokajanie potrzeb ludzi związanych z zewnętrznym oświetleniem elektrycznym (użytkowych, estetycznych, gospodarczych, itp.), a z drugiej strony zapewniałyby ochronę zdrowia, środowiska i przyrody przed negatywnym wpływem nadmiernej i niekontrolowanej emisji sztucznego światła.

Celem konferencji jest konceptualizacja polityki zrównoważonego oświetlenia zewnętrznego – propozycja „umocowania” jej w systemie prawnym, w tym planistycznym, a także popularyzacja zagadnienia w środowisku samorządowym i eksperckim. Pokłosiem konferencji będzie publikacja.

Organizatorzy: Instytut Metropolitalny oraz Wydział Prawa i Administracji (Uniwersytet Gdański)

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 19 kwietnia 2024 do 19 kwietnia 2024
Cena: 100,00 złotych

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
Sala Rady Wydziału (II piętro)
ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk
Gdańsk
Polska

Kontakt

Katarzyna Szlachetko
Telefon: 601079754
Więcej informacji
▲  Do góry strony