Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Baza CV: Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

I. Definicje użytych terminów

Cogiterra sp. z o.o. jest wydawcą internetowego serwisu informacyjnego oraz drukowanych publikacji Teraz Środowisko

Baza CV to miejsce, w którym gromadzone są profile Kandydatów. Profile te udostępniane są Pracodawcom i działającym w imieniu Pracodawców agencjom pośrednictwa pracy.

Konto Kandydata to przestrzeń, w której Kandydat publikuje swój profil zawodowy i CV oraz w którym udostępnia swoje dane osobowe.

Konto Pracodawcy to przestrzeń dedykowana Pracodawcy-Rekruterowi lub innemu podmiotowi zajmującemu się rekrutacją. Służy ono do publikacji i zarządzania ofertami pracy na stronie Teraz Środowisko.

Dane aplikacyjne to dane osobowe - imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, CV, list motywacyjny, tekst towarzyszący - wysyłane do Pracodawców i innych podmiotów zaangażowanych w procesy rekrutacji.

Pracodawcą może być prywatna spółka, urząd państwowy, samorząd lokalny, organizacja pozarządowa lub inny podmiot prawny poszukujący nowych pracowników.

II. Funkcjonowanie serwisu i polityka prywatności

Założenie Konta Kandydata w Bazie CV Teraz Środowisko jest bezpłatne i imienne. Użytkownik jest odpowiedzialny za nieujawnianie osobom trzecim swojego loginu i hasła.

Konto Kandydata umożliwia aplikowanie na oferty pracy opublikowane w serwisie Teraz Środowisko poprzez wysłanie danych osobowych (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, CV) na adres wybranych Pracodawców, którzy otrzymują bezpośrednio aplikacje Kandydatów.

Wysłana elektronicznie do Pracodawcy-Rekrutera aplikacja na wybraną ofertę pracy zawiera wszystkie dane osobowe z Konta Kandydata oraz, opcjonalnie, załadowany bezpośrednio z urządzenia Kandydata list motywacyjny oraz zredagowaną w formularzu aplikacyjnym wiadomość tekstową.

Wszystkie obowiązkowe i opcjonalne dane osobowe rejestrowane są w Koncie Pracodawcy, pozwalając mu na analizę aplikacji, kontakty z Kandydatami i mierzenie skuteczności kampanii rekrutacyjnych. Wszystkie dane i aplikacje zostają automatycznie usunięte po upływie 2 lat.

Aplikacje na konkretne oferty pracy wysyłane są bezpośrednio do Pracodawcy-Rekrutera lub do agencji pośrednictwa pracy działającej w imieniu Pracodawcy. Każdy Pracodawca lub reprezentująca go agencja jest odpowiedzialny za własną politykę ochrony danych osobowych (RODO).

W niektórych przypadkach Kandydat zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę rekrutacyjną danego Pracodawcy. W takiej sytuacji aplikacja jest w 100% obsługiwana przez stronę internetową Pracodawcy-Rekrutera i podlega jego własnej polityce ochrony danych osobowych (RODO). Dane osobowe Kandydata wprowadzone na stronie Teraz Środowisko (imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, CV) zostają użyte do stworzenia listy Kandydatów przekierowanych na stronę Pracodawcy-Rekrutera i do celów statystycznych. Dane te zostają automatycznie usunięte po upływie 2 lat.

Kandydat, który nie chce utworzyć Konta Kandydata w Bazie CV Teraz Środowisko, nie chce skorzystać z usług Agencji doradztwa personalnego GRH Polska ani otrzymywać ofert pracy przed ich publikacją może aplikować na ogłoszenie „113018” bezpośrednio TUTAJ.

Dane osobowe zapisane w Koncie Kandydata są przechowywane w bazie danych spółki Cogiterra przez okres 2 lat od dnia utworzenia konta lub daty ostatniego połączenia. Po upływie tego okresu i po otrzymaniu przez Kandydata wiadomości e-mail z zapytaniem o chęć utrzymania aktywnego konta, dane zostaną usunięte, bez możliwości ich odzyskania.

Dane osobowe Kandydata są dostępne dla członków zespołu Cogiterra sp. z o.o. Mają oni możliwość przedstawiania niektórym Pracodawcom-Rekruterom wybranych kandydatów.

W momencie utworzenia Konta Kandydata dane zostają także wprowadzone do systemu informatycznego współpracującej z Cogiterra sp. z o.o. agencji pośrednictwa pracy GRH Polska, której misją jest proponowanie adekwatnych kandydatów Pracodawcom-Rekruterom. W momencie kopiowania danych, Kandydat otrzyma wiadomość e-mail zawierającą politykę GRH Polska w zakresie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest ona również dostępna TUTAJ. Do GRH Polska należy odpowiedzialność za informowanie Kandydatów o wszelkich zmianach i aktualizacjach polityki RODO agencji.

W sytuacji, gdy członek zespołu Cogiterra sp. z o.o. lub GRH Polska chciałby polecić profil danego Kandydata wybranemu Pracodawcy, ma on obowiązek wcześniejszego skontaktowania się z Kandydatem, mejlowo lub telefonicznie, celem potwierdzenia zainteresowania i uzyskania zgody Kandydata. Usługa ta, połączona z doradztwem HR, jest dla Kandydata całkowicie bezpłatna.

Nie wyklucza się, iż wraz z rozwojem działalności w zakresie usług rekrutacyjnych i celem nadania Bazie CV większego zasięgu, Cogiterra sp. z o.o. zawrze umowę o świadczeniu usług pośrednictwa pracy z innymi agencjami rekrutacyjnymi lub podobnymi organizacjami, udzielając im dostępu do danych osobowych Kandydatów lub duplikując Bazę CV do partnerskiego systemu rekrutacyjnego, z zachowaniem zasad opisanych w niniejszym regulaminie.

Aktualizacja danych osobowych przechowywanych w Bazie CV Teraz Środowisko odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem Konta Kandydata na stronie Teraz Środowisko. Możliwe jest także tymczasowe zawieszenie profilu Kandydata lub jego całkowite usunięcie przez Kandydata. Przed usunięciem swojego profilu, Kandydat ma możliwość pobrania zarejestrowanego w Koncie Kandydata CV i zapisania go na własnym urządzaniu.

Cogiterra sp. z.o.o. i GRH Polska to dwa niezależne podmioty gospodarcze mające siedzibę w Polsce i podlegające polskiemu prawodawstwu. Zasady dotyczące przekazu danych osobowych i polityki w zakresie cookies stosowane w serwisie Teraz Środowisko można znaleźć TUTAJ.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie i bezpieczeństwo danych osobowych w Bazie CV Teraz Środowisko jest David Ascher, prezes spółki Cogiterra. Można kontaktować się z nim pod adresem pocztowym: ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa. Inspektorem ochrony danych jest Ida Sakowicz. Można skontaktować się z nią pod adresem e-mail iod@teraz-srodowisko.pl.

W przypadku sporu nie znajdującego polubownego rozwiązania między użytkownikiem serwisu a inspektorem danych osobowych, użytkownik może dochodzić swoich praw przed krajowym organem nadzorczym.

En créant un compte candidat dans la CVthèque du site Teraz Środowisko, vous donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles contenues dans les documents de candidature à des fins de recrutement (en cours ou futurs), par la structure à laquelle vous postulez, par les cabinets de recrutement ou assimilés partenaires de Cogiterra Sp. z.o.o., ou part Cogiterra Sp. z.o.o. elle-même, conformément à l'art. 6 s. 1 lit. a du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (Règlement général sur la protection des données).

Ostania aktualizacja Polityki Prywatności: 12.07.2023 r.