Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2023 30 listopada 2023

Decyzja wykonawcza z dnia 09 października 2014  ⋅  2014/738/UE

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 9 października 2014 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do rafinacji ropy naftowej i gazu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7155) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/738/UE) Decyzja wykonawcza z dnia 09 października 2014 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 28 października 2014 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony