Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Dyrektywa z dnia 17 czerwca 2008  ⋅  L 164/19

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego

(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) Dyrektywa z dnia 17 czerwca 2008 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 25 czerwca 2008 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony