Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Doradztwo najlepszych specjalistów: infrastruktura, środowisko, technika i inwestycje firmy Multiconsult Polska
Outsourcing, audyt, sprawozdania i pozwolenia środowiskowe firmy OŚ-EKO

Dyrektywa z dnia 21 października 2009  ⋅  L 285/10

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią
(wersja przekształcona)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) Dyrektywa z dnia 21 października 2009 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 października 2009 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony