Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.09.2021 20 września 2021

Zawiadomienie z dnia 07 kwietnia 2021  ⋅  2021/C 118/01

ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne zawierające wspólne rozumienie pojęcia „szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu” zdefiniowanej w art. 2 dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (2021/C 118/01) Spis treści 1. Wprowadzenie 1 2. Kontekst prawny i szerszy kontekst regulacyjny 2 3. „Szkoda” 9 4. Przegląd „szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu” 10 5. „Szkody wyrządzone gatunkom chronionym i w siedliskach przyrodniczych” 17 6. „Szkody wyrządzone w wodach” 26 7. „Szkody dotyczące powierzchni ziemi” 43 8. Wnioski 48 ZAŁĄCZNIK 49 Wykaz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, o których mowa w niniejszych wytycznych 49 1.   WPROWADZENIE Zawiadomienie z dnia 07 kwietnia 2021 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 07 kwietnia 2021 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony