Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2021  ⋅  Dz. U. 2021 poz. 247

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2021 opublikowano w Dzienniku Ustaw 05 lutego 2021 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Ustaw
▲  Do góry strony