Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.05.2024 18 maja 2024

Rozporządzenie delegowane z dnia 19 października 2020  ⋅  2020/2174

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/2174 z dnia 19 października 2020 r. zmieniające załączniki IC, III, IIIA, IV, V, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie delegowane z dnia 19 października 2020 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 22 grudnia 2020 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony