Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU
2-dniowe szkolenie: Prawo ochrony środowiska i ustawy powiązane firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 29 stycznia 2019  ⋅  2019/139

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/139 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej Beauveria bassiana szczep IMI389521, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie wykonawcze z dnia 29 stycznia 2019 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 stycznia 2019 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony