Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City firmy Arcadis
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU

Rozporządzenie wykonawcze z dnia 30 stycznia 2019  ⋅  2019/148

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/148 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej propanil, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Tekst mający znaczenie dla EOG) Rozporządzenie wykonawcze z dnia 30 stycznia 2019 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 31 stycznia 2019 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
▲  Do góry strony