Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Analizatory AWITE - optymalne do nadzorowania instalacji biogazowych i biometanowych
Industa Jerzy Janota

Analizatory biogazu AWITE są urządzeniami zaprojektowanymi specjalnie do nadzorowania instalacji biogazowych i biometanowych. Bieżąca informacja na temat składników biogazu w różnych punktach instalacji pozwala na prawidłowe prowadzenie procesu oraz zapewnia jej bezpieczeństwo.

Analizatory AWITE mogą pracować w dwóch trybach: pracy ciągłej (próbka gazu przepływa w sposób ciągły przez analizator i sensory) lub pracy okresowej (próbka jest pobierana i analizowana w ustalonych odstępach czasu). W przypadku większości instalacji całkowicie wystarczające jest przeprowadzanie pomiarów co 30 minut.

W zależności od potrzeb, urządzenie pobiera gaz do analizy z jednego lub wielu (max 14) punktów instalacji.

Standardowym wyposażeniem analizatora AwiFLEX jest chłodnica gazu, która osusza gaz poddawany analizie. Dzięki temu zabezpiecza się sensory przed uszkodzeniem oraz  zapewnia stabilne wyniki pomiarów, niezależne od pory roku (zima-lato), czy pory dnia.

Możliwość podłączenia do analizatora AWITE dodatkowych urządzeń np. przepływomierzy biogazu, pozwala na pomiar kaloryczności biogazu i ilości energii dostarczanej wraz z nim do silnika.

Dzięki szerokiej gamie protokołów komunikacyjnych (np. Modbus, Profibus DP i Ethernet TCP) dane z analizatora mogą być swobodnie przekazywane do systemów sterowania i wizualizacji.

Analizator AWITE nie wymaga codziennej obsługi, a roczne przeglądy i kalibracje są realizowane zawsze w miejscu zainstalowania.

Industa Jerzy Janota

INDUSTA jest polskim przedstawicielem firmy AWITE, producenta analizatorów biogazu i biometanu. Zakres działalności obejmuje: dobór urządzeń i ich konfiguracji stosownie do potrzeb Użytkownika, dostawy i uruchomienia, serwis (także pogwarancyjny) wykonywany w miejscu instalacji analizatora, wsparcie techniczne na każdym etapie projektu. Analizatory AwiECO i AwiFLEX pracują w biogazowniach rolniczych, komunalnych i przemysłowych, na wysypiskach oraz w instalacjach do produkcji biometanu. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony