Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
28.11.2020 28 listopada 2020

Certyfikacja dla miast ISO 37120 – Smart City
Arcadis

Oferujemy wsparcie samorządom miejskim w zakresie uzyskania certyfikatu na zgodność z Normą ISO 37120 w najbardziej prestiżowej instytucji certyfikującej: World Council on City Data (WCCD). Nasz zespół przeprowadzi miasto przez cały proces certyfikacji i opracuje wszystkie wymagane dane w zależności od wybranego poziomu certyfikacji.

Czemu służy norma?

Norma jest narzędziem do ujednoliconego monitorowania stanu rozwoju miasta w czasie. Jest pierwszym tego typu systemem wskaźników, który może być wykorzystany do śledzenia i raportowania postępów miasta w zakresie zarządzania usługami miejskimi oraz jakości życia. Stanowi użyteczne narzędzie zarządzania miastem, które pozwala również na pomiar skuteczności działań. Umożliwia porównywanie miast między sobą w skali globalnej i lokalnej.

Proces certyfikacji WCCD obejmuje:

  • Zarejestrowanie miasta na portalu WCCD;
  • Zarejestrowanie na portalu wszystkich informacji o wskaźnikach;
  • Weryfikacja przez niezależnego weryfikatora WCCD;
  • Ewentualna poprawa informacji o wskaźnikach;
  • Przyznanie certyfikatu.

Korzyści dla miasta z certyfikacji

  • Ocena miasta i pomiar postępu w dążeniu do osiągnięcia celu, jakim jest poprawa jakości życia i zrównoważony rozwój miasta;
  • Identyfikacja mocnych i słabych stron miasta;
  • Możliwość porównywania do innych miast na poziomie krajowym i międzynarodowym;
  • Wzmocnienie marki miasta jako „Smart City” oraz rozpoznawalność na poziomie europejskim i globalnym;
  • Wskaźniki Normy ISO 37120 pozwolą na zobrazowanie rzeczywistego zaangażowania miasta w działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz jego możliwości w zakresie kreowania miasta jako przyjaznego środowiska do życia.
World Council on City Data jest inicjatorem, współtwórcą a zarazem najbardziej prestiżową instytucją certyfikującą na zgodność z Normą ISO37120. To organizacja non-profit zajmująca się budową innowacyjnych rozwiązań w zakresie zestandaryzowanych danych miejskich, w tym w szczególności danych wskaźnikowych.

Arcadis

Arcadis jest globalną firmą projektowo-doradczą dla środowiska naturalnego i obiektów budowlanych. Poprzez umiejętne zastosowanie wiedzy i usług z zakresu projektowania, konsultingu, inżynierii oraz zarządzania projektami, dostarczamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty obejmujące cały cykl życia obiektów. Arcadis to 27 000 specjalistów obecnych w ponad 70 krajach, którzy generują roczny dochód w wysokości 3,3 miliardów euro. Wspieramy naszą wiedzą i doświadczeniem UN-Habitat, przyczyniając się do podniesienia jakości życia w dynamicznie rozwijających się miastach na całym świecie. [ Strona internetowa ]

Arcadis proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Doradztwo i szkolenia środowiskowe »
▲  Do góry strony