Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.06.2021 23 czerwca 2021

Kompleksowe doradztwo, audyty i badania środowiskowe
EkoMeritum Sp. z o.o.

Wymagania związane z ochroną środowiska obejmują szerokie spektrum dokumentów, analiz i badań, którymi wykazać się należy przed różnymi urzędami.


EkoMeritum wspiera przedsiębiorców w realizacji ich obowiązków, zarówno na etapie planowania inwestycji, jak i podczas eksploatacji, oferując następujące usługi:

1. Na etapie prowadzenia inwestycji, budowy, rozbudowy, zmiany zagospodarowania terenu zakładu / przedsiębiorstwa:
 • opracowanie wniosków wraz z dokumentacją do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach m.in.
  - karty informacyjne przedsięwzięcia
  - raporty oddziaływania na środowisko
  - inwentaryzacje drzew i krzewów
  - inwentaryzacje flory i fauny
  - opinie geotechniczne / dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • opracowanie i przeprowadzenie remediacji zanieczyszczonych gruntów
2. Na etapie eksploatacji zakładu lub przedsiębiorstwa:
 • opracowanie wniosków wraz z dokumentacją na uzyskanie decyzji w zakresie:
  pozwolenia zintegrowanego
  - wykonanie analizy ryzyka / raportu początkowego
  - pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza / zgłoszenia
  - pozwolenia wodnoprawnego
  - dokumentacji hydrogeologicznej oraz projektu robót geologicznych
  - pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów oraz zgłoszeń do BDO (m. in. na transport odpadów)
 • wsparcie przy realizacji zarządzeń pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Urzędu Marszałkowskiego;
 • przeprowadzenie audytu ekologicznego (weryfikacja spełnienia wymagań z zakresu ochrony środowiska);
 • prowadzenie sprawozdawczości i ewidencji obejmującej m.in.: naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, raportowanie do KOBiZE, wypełnienie zbiorczych rocznych zestawień o gospodarowaniu odpadami oraz prowadzenie miesięcznej ewidencji odpadów, wypełnienie ewidencji opakowań oraz naliczenie opłaty produktowej, przygotowywanie bilansów LZO.

Ponadto EkoMeritum:

 • oferuje pomiary różnorodnych emisji do środowiska i na stanowiskach pracy (BHP) oraz króćce i nakładki pomiarowe
 • pomaga dobierać instalacje służące redukcji emisji (m.in. redukcji LZO)
 • posiada w ofercie separatory substancji ropopochodnych, oczyszczalnie ścieków
 • przygotowuje przedsiębiorstwa do wdrożenia ISO oraz wykonuje przeglądy wewnętrzne przed corocznymi wizytami jednostek certyfikujących;

a także prowadzi działalność szkoleniową.

©photo: stokkete - AdobeStock

EkoMeritum Sp. z o.o.

EkoMeritum Sp. z o.o. (www.ekomeritum.pl) działa na rynku polskim już prawie 15 lat, z pełnym profesjonalizmem oferuje sporządzanie i aktualizację dokumentacji, badania i sprawozdania z zakresu ochrony środowiska (ekologii).
Szeroka gama usług, które wykonuje EkoMeritum umożliwia klientom (m.in zakładom i instytucjom) wypełnienie obowiązków, które wynikają z regulacji prawnych. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Doradztwo i szkolenia środowiskowe »
▲  Do góry strony