Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

Kompleksowe badania i monitoring biotechnologiczny biogazowni
POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.

Badania pozwalają uzyskać właścicielowi pełen obraz procesów zachodzących w biogazowni i reagować na czas, zanim pojawią się jakiekolwiek nieprawidłowości.

W Polbiotech od 2006r. świadczymy usługi badawcze, analityczne i doradcze dla projektowanych, uruchamianych i działających biogazowni.

Specjalizujemy się w Monitoringu biotechnologicznym biogazowni.


Jak działamy?

  • Regularnie. Poprzez regularne badania próbek pobieranych z fermentorów, gromadzenie i analizę wyników tworzymy system wczesnego ostrzegania, który umożliwia wykrywanie nieprawidłowości w przebiegu procesu, zanim skutki spowodują destabilizację fermentacji metanowej.
  • U źródła problemu. Dzięki temu możliwe jest wczesne wprowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych i tym samym utrzymanie stabilnego strumienia biogazu, wysokiej wydajności produkcji i wysokiego stopnia odfermentowania.
  • Szybko. Opisane i zinterpretowane wyniki udostępniamy zleceniodawcom on-line 24h/dobę 365 dni w roku. Pierwsze wyniki badań dostarczamy w dniu, w którym otrzymamy próbki. Komplet oznaczeń niezbędnych do podjęcia decyzji kluczowych dla prawidłowego sterowania procesem jest widoczny w bazie danych w ciągu 24 do 72h.

Sprawdzamy biogazodochodowość...

Badamy substraty do produkcji biogazu. Wykonujemy analizy podstawowe, które możemy uzupełnić o obliczenia wydajności produkcji biogazu. W ponad 60-ciu fermentorach wykonujemy również badania biogazodochodowość - zarówno metodą fermentacji stacjonarnej (zmodyfikowana met. wg DIN 38414) oraz poprzez fermentację quasi-ciągłą i symulację procesu jaki zachodzi w zbiornikach biogazowni w skali laboratorium (wg. wytycznych VDI 4630).

...i pomagamy polepszyć jakość biogazu i pofermentu

Na "wyjściu" badamy: skład biogazu (m.in. stężenia CH4, CO2, O2, H2S), określimy wartość nawozową i wykonamy badania mikrobiologiczne pofermentu lub nawozów organicznych. Pomożemy zamienić poferment (odpad) - w nawóz organiczny. Zapewniamy uzupełnienie deficytu mikroelementów (Acinor 1000). Ułatwiamy usunięcie nadmiaru siarkowodoru z biogazu. Ponadto badamy oleje silnikowe, które smarują układy kogeneracyjne zasilane biogazem. Zapraszamy!

Nasza firma Polbiotech Laboratorium otrzymała tytuł „Dostawcy Roku 2019 za wysokiej jakości usługi biotechnologiczne oraz usługi doradcze dla biogazowni” podczas II Międzynarodowej Konferencji Producentów Biogazu i Biometanu – GREEN GAS POLAND 2019. Radość i satysfakcja jest dla nas tym większa, że tytuł został przyznany w głosowaniu klientów, którzy prowadzą biogazownie.

POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.

Firmę tworzy zespół profesjonalistów, którzy komercyjne badania i analizy laboratoryjne w zakresie procesu fermentacji metanowej prowadzą od 11 lat. Uruchomiliśmy kilka biogazowni funkcjonujących w Polsce, wiele nadzorujemy. Laboratorium jest wyposażone w sprzęt badawczy i analityczny niezbędny do prowadzenia badań umożliwiających monitorowanie oraz doskonalenie technologii produkcji biogazu z substratów rolniczych, substratów odpadowych pochodzących z rolnictwa oraz przemysłu rolno-spożywczego i przetwórstwa żywności. Zapewniamy kompleksową obsługę biogazowni w zakresie wszelkich analiz laboratoryjnych. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, elastycznie podchodzimy do zadań. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony