Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Kompleksowe usługi rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu dla starostów, właścicieli i nabywców nieruchomości
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Starostom, właścicielom i nabywcom nieruchomości na terenach zdegradowanych oraz firmom wykonującym remediację oferujemy kompleksową usługę rozpoznania stopnia zanieczyszczenia terenu. Stanowi ono podstawę do podjęcia lub odstąpienia od działań remediacyjnych i daje pewność, że nieruchomości nie stanowią obecnie i nie będą stanowić w przyszłości zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.
Informacje te są również przydatne przy zawieraniu transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości oraz do podjęcia decyzji o sposobie zagospodarowania terenu.
Usługa realizowana jest w trzech etapach.

ETAP I. Rozpoznanie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.

 • Określenie listy substancji zanieczyszczających na podstawie informacji archiwalnych i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej na badanym terenie.
 • Określenie siatki punktów poboru próbek wraz głębokością pobrania.
 • Akredytowane pobieranie próbek gleb i wód gruntowych.
 • Analiza fizyko-chemiczna próbek gleb oraz wód gruntowych.
 • Ocena toksyczności próbek środowiskowych (wód, gleb, osadów) przy pomocy biotestów.
 • Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb, gruntów i wód gruntowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 • Określenie zasięgu gruntów zanieczyszczonych oraz objętości odpadów zgromadzonych na danej nieruchomości.

ETAP II. Ocena występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska.

 • Ocena ryzyka zdrowotnego dla:
  • typowych sposobów użytkowania terenów miejskich: mieszkaniowego, przemysłowego i rekreacyjnego lub dla specyficznych warunków narażenia,
  • określonych grup osób potencjalnie narażonych (dzieci, osoby dorosłe), z uwzględnieniem lokalnych warunków środowiskowych i lokalnych warunków narażenia.

Etap III. Wyznaczanie obszarów wymagających remediacji.

 • Obliczanie lokalnych, bezpiecznych dla zdrowia zawartości substancji zanieczyszczających w glebie z uwzględnieniem sposobu zagospodarowania.
 • Wyznaczanie obszarów wymagających remediacji w oparciu o przestrzenny rozkład ryzyka zdrowotnego z wykorzystaniem analitycznych narzędzi GIS.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków. Jednocześnie naukowcy i eksperci IETU wypracowują nową wiedzę, metody i narzędzia do szybszego oraz dokładniejszego diagnozowania stanu środowiska oraz prognozowania zmian jego jakości w kontekście wpływu na inne elementy ekosystemu i zdrowie człowieka. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « Planowanie przestrzenne »
▲  Do góry strony