Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.02.2023 06 lutego 2023

Program finansowania efektywności budynków komercyjnych w Banku BNP Paribas
Bank BNP Paribas

Bank BNP Paribas już od ponad dekady wnosi wkład w transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjnych inwestycji poprzez finansowanie „zielonych aktywów”.

W dużej części są to inwestycje związane z energetyką słoneczną. Finansujemy zarówno wielkopowierzchniowe farmy, jak i przydomowe instalacje fotowoltaiczne. Do końca 2021 roku ich łączna liczba przekroczyła 37 tys.

Przez ostatnie lata nauczyliśmy się łączyć produkty kredytowe z różnego rodzaju programami wsparcia i dofinansowaniami tak, aby tworzyć wartość i wspierać naszych Klientów w budowaniu zrównoważonego biznesu i związanej z tym przewagi konkurencyjnej. Wartym wspomnienia programem, dedykowanym dla firm z sektorów MSP i KOPRO (MIDCAP) jest funkcjonujący od 2019 roku program ELENA. Jego główną zaletą jest możliwość uzyskania dofinansowania do przygotowania dokumentacji technicznej, audytu, bądź ekspertyzy technicznej, koniecznej do prawidłowego oszacowania zasadności przeprowadzenia inwestycji.

W ramach programu bank oferuje:
dofinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej audytu energetycznego, ekspertyzy energetycznej związanej z projektem,
realizację wyżej wskazanych usług przez współpracującego z bankiem
konsultanta ds. energii,
doradztwo w zakresie efektywności energetycznej budynków komercyjnych dla Klientów banku,

Finansowanie inwestycji objętych audytem lub ekspertyzą za pomocą
dopasowanych produktów finansowych jak:
kredyt z gwarancją BGK Biznesmax – darmowa gwarancja z refundacją odsetek za 3 lata okresu kredytu – dla firm spełniających kryterium MŚP wg definicji unijnej,
kredyt unijny w ramach oferty UNIA+ – dla firm ubiegających się o dofinansowanie inwestycji objętej audytem ze środków dostępnych w ramach programów unijnych,
leasing na finansowanie inwestycji fotowoltaicznych – oferowany przez spółkę leasingową banku,
lub standardowy
kredyt inwestycyjny.

Korzyści dla Klientów:
realne oszczędności w kosztach audytu, ekspertyzy – firma płaci jedynie 10% kosztu audytu, pozostałe 90% kosztów pokrywa bank w ramach programu,
wsparcie profesjonalnego
konsultanta ds. energii oraz bankowych Specjalistów ds. Transformacji Energetycznej Przedsiębiorstw, pozwalające na zoptymalizowanie efektów energetycznych realizowanej inwestycji,
obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej, związanych z realizowaną inwestycją,
atrakcyjne warunki finansowania realizowanych inwestycji z wykorzystaniem dostępnych na rynku programów pomocowych.


Dzięki programowi nasi Klienci mają możliwość konsultacji z wykwalifikowanymi pracownikami w zakresie zebrania i analizy wszelkich niezbędnych informacji do przygotowania i przeprowadzenia inwestycji. Ponadto mamy podpisaną umowę z zewnętrznym wyspecjalizowanym konsultantem ds. energii, który sporządza kompleksową dokumentację techniczną wymaganą do prawidłowego oszacowania rentowności inwestycji, jak również do wyliczenia potencjalnych oszczędności.

W zakres programu wchodzi doradztwo zarówno montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, jak i szeroko rozumianej termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, instalacji magazynów energii, bądź ładowarek dla samochodów elektrycznych, a nawet budowy biogazowni. Mamy również możliwość sfinansowania tak przygotowanej inwestycji kredytem inwestycyjnym na preferencyjnych warunkach.

Bank BNP Paribas

Należymy do wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas, która jest obecna w 65 krajach oraz do grona największych banków w Polsce. Jesteśmy bankiem uniwersalnym o globalnym zasięgu, swoje usługi kierujemy do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Jako Bank Zielonych Zmian wspieramy Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ograniczamy negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspirujemy Klientów do podejmowania trafnych decyzji finansowych. [ Strona internetowa ]

Zobacz inne produkty z zakresu « OZE i energetyka »
▲  Do góry strony