Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.06.2021 23 czerwca 2021

Raport Eneris Surowce - partnerstwo, inwestycje i GOZ
Eneris Surowce

Jak odpowiedzialnie zarządzać firmą komunalną? W pierwszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Eneris Surowce dzieli się, w jaki sposób firma rozumie swoją rolę we wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), jak dba o klienta, stan środowiska naturalnego, pracowników i o społeczności lokalne. Na niemal 100 stronach prezentuje realizację wskaźników GRI, wzmacniając tym wizerunek firmy wiarygodnej i transparentnej, gotowej na dalsze partnerskie inwestycje w zbiórkę odpadów, ich zagospodarowanie w MBP i składowiska.

 

Eneris jest największą polską firmą w branży komunalnej. Pod koniec 6. roku działania na rynku postanowiła zaprezentować podsumowanie dotychczasowych inwestycji, sposobu organizacji pracy, mierząc się przy tym z wyzwaniami gospodarki w obiegu zamkniętym. Wszystko to w zgodzie z międzynarodowym standardem raportowania Global Reporting Initiative, według którego swoje coroczne raporty stworzą takie firmy jak KGDM, Danone, Orange, czy też banki i spółki giełdowe.

Z raportu można dowiedzieć się:

- w jaki sposób firma jest zorganizowana, jakie proponuje usługi w obszarach: zbiórka odpadów - sortowanie - przetwarzanie – składowanie – zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i medycznych – recykling baterii;

- o zasadach partnerskiej współpracy z samorządami w formule PPP przy inwestycjach infrastrukturalnych;

- o sposobach na elastyczne reagowanie na potrzeby samorzadów, choćby te powstałe w okresie pandemii, z konieczności likwidacji dzikich wysypisk czy w sytuacjach wypadków drogowych z udziałem odpadów niebezpiecznych;

- jak firma odpowiada na wyzwania stawiane przez krajowe i unijne ustawodawstwo;

- jak eco-driving i optymalizacja tras wpływa na zmniejszenie negatywnego śladu środowiskowego, ale też poprawia efektywność finansową w spółkach (własnych i tych prowadzonych z samorządami).

Działalność pro-środowiskową opisują m.in. spółki: Eneris Proeco - przetwarzająca odpady niebezpieczne i medyczne, Eneris Recupyl – zajmująca się recyklingiem baterii, członek European Battery Recycling Association czy Instalacja MBP w Balinie. Rozwój istniejących usług doradztwa w zakresie tworzenia systemów gospodarki odpadami w gminach i firmach to z kolei jeden z elementów planów na przyszłość, o których również można przeczytać w raporcie.

Koalicja 5 frakcji czy Koalicja ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych, pokazane szczegółowo w raporcie, to inicjatywy znane całej branży. Wielu zaś zaskoczy fakt, że w Eneris odsetek kobiet na kierowniczych stanowiskach w poszczególnych spółkach sięga nawet 68 proc.!

To tylko niektóre tematy Raportu Zrównoważonego Rozwoju Eneris. Zainteresowanych jego otrzymaniem zapraszamy do kontaktu.

Eneris Surowce

Eneris Surowce to największa polska firma komunalna. W skrócie: 1043 pracowników, 10 spółek w 11 województwach i ponad 50 gminach; 3 nowocześnie zarządzane instalacje MBP z 342 tys. ton zdolności przerobowej; ok. 900 000 mieszkańców gmin wśród klientów ENERIS Surowce; ok. 300 tys. ton odpadów komunalnych odbieranych rocznie; 7 instalacji do sortowania i doczyszczania odpadów surowcowych; ok. 53 tys. ton odpadów odzyskanych do recyklingu średnio rocznie; 3,6 tys. ton baterii poddanych recyklingowi w 2019 r.; 500 ton profesjonalnie zutylizowanych odpadów medycznych, odbieranych od 20 szpitali w kraju. [ Strona internetowa ]

Eneris Surowce proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Odpady i czystość »
▲  Do góry strony